Annons

Byggherrar om norra Borstahusen

Hur ligger det egentligen till, står byggherrarna i kö för att sätta spaden i jorden på norra Borstahusen?

I eftermiddag/kväll ska fullmäktige fatta beslut kring det omdiskuterade planprogrammet för Norra Borstahusen. Planen återremitterades i december med uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att utforma ett fullständigt planprogram där bostadsexploatering undantogs för Campingen, Lill-Olas och Erikstorp. Ekonomiska, sociala, stadsmässiga, miljömässiga konsekvenser på området och kommunen som helhet skulle då också redovisas. Beskyllningar från de politiska lägrena har sedan haglat, dels har företrädare för treklövern menat att detta enbart är oppositionens sätt att förhala beslutsprocessen allt medan ”byggherrarna står på kö för att få sätta spaden i marken”.

Annons
 

Landskrona Direkt har varit i kontakt med ett flertal av landets byggherrar för att höra hur intresset är. Bland de som svarat är alla överens om att norra Borstahusen är ett attraktivt område men det finns också frågetecken.

Att ”alla de stora står på kö”, torde i dagsläget åtminstone vara en sanning med modifikation. Skanska, som inte bara är ledande i landet utan även är stora på den internationella byggmarknaden har enligt Olle Rundgren, kommunikationsansvarig på avdelningen Hus vid Skanska Sverige AB inte haft några kontakter med kommunen beträffande norra Borstahusen.
– Vi har inte haft några kontakter med kommunen beträffande norra Borstahusen så det går inte att ge några relevanta svar på era frågor i nuläget, säger han när Landskrona Direkt vill ställa fyra frågor till honom.

Dålig respons från kommunen enligt Riksbyggen
Riksbyggen har tidigare varit aktiva i Landskrona men på senare år har man haft en blygsam roll gällande boendet i staden.
– Vi hade ett visst intresse för att bygga på Nyhamn för tio år sedan men vi hoppade av då, vilket kanske var dumt, säger Håkan Samuelsson, regionchef för Riksbyggens affärsområde bostad.
Han tycker att Borstahusen har ett attraktivt läge och kan mycket väl tänka sig att bygga där. Några villor på campingen är det dock inte tal om för Riksbyggen.
– Vi pratar uteslutande om flerbostadshus och det som ligger närmast till hands skulle vara någon typ av seniorboende i form av bostadsrätter. Det är något som vi satsar på.
Det finns dock annat som pekar på att det inte blir något byggande för Riksbyggen i norra Borstahusen.
– Jag vet inte varför men vi har inte fått någon respons från kommunen den senaste tiden och därför har vi inte varit så aktiva. Det kanske beror på att omsättningen av tjänstemän har varit stor, spekulerar Håkan Samuelsson som ser potential även på andra platser inom kommungränsen.
– Vi är inte bara intresserade av Borstahusen. Vi hittar gärna centrala alternativ eller i området vid stationen. Dessa platserna tror vi kan vara attraktiva i framtiden.

Serdar Erkan, projektutvecklare i Göteborgs- och Skåneregionen, för Svenska Hus är inne på samma sak.
– Som en av de större privata fastighetsbolagen i Landskrona så vill vi vara med och utveckla staden i sin helhet. Vi anser att norra Borstahusen är ett attraktivt område och som har framtiden för sig.
På frågan om hur viktig själva campingdelen är svar han:
– Vårt intresse är att vara med att utveckla staden och där vi måste se över utvecklingen i sin helhet.

På hemmaplan finns Landskronahem.
– AB Landskronahem skall i enlighet med de riktlinjer som finns för bolaget, finnas i hela kommunen. Bolaget kan vara en aktör där det finns beslut typ planförfarande eller beslut av styrelsen om förtätning på bolagets egen mark, säger Helena Fremle, VD för det kommunägda bostadsbolaget som i övrigt hänvisar till att det är styrelsen som ger bolaget uppdrag om eventuell nybyggnation.

En annan lokal aktör är HSB Landskrona där vd Kenneth Håkansson länge varit en förespråkare för byggnation i Borstahusen.
Ni har visat stort intresse för att bygga villor i norra Borstahusen i allmänhet och på den nuvarande campingplatsen i synnerhet. Vad är det som gör marken så attraktiv?
– Det vattennära läget är naturligtvis viktigt. Vi vet både genom tidigare projekt och marknadsundersökningar att vattennära nära läge har hög attraktivitet. För några år sedan gjorde vi en undersökning bland våra bosparande medlemmar och den visade att Borstahusen var det mest attraktiva området att flytta till. Sen kan man inte heller bortse från att Borstahusen har en hög status som bostadsområde.

Hur många hus kan man med ”enkelhet” sälja på området?
– Det är inte lätt att svara på. Vad menar man med ”enkelhet”. Men med rätt utformning och en rimlig prisbild så tror jag det går att få avsättning för en ganska stor volym på några år.

Är marken att betrakta som den mest attraktiva i regionen?
– Att det är regionalt attraktivt står utom all tvivel . Om man sen kan säga att marken är ”den mest attraktiva i regionen” handlar lite om tycke och smak. Men att den tillhör bland den bästa i regionen vågar jag påstå. Det finns inte många markområden i västra Skåne med ett sådant A-läge. Vi följer ju bostadsmarknaden i västra Skåne ganska noga som en del i vår egen planering.

Är ert intresse lika stort även om byggnation på campingen inte skulle komma ifråga?
– Helt klart är att den delen av området är den mest attraktiva. Vi kan tänka oss att medverka i en exploatering även om inte campingen är med men attraktiviteten minskar naturligtvis.

Landskrona Direkt har sökt fler bolag för kommentarer, däribland PEAB, vilka kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, namngav som en intressent, någon ansvarig har vi dock ej kunnat nå via mejl eller telefon.

Kommunfullmäktigemötet inleds idag klockan 15 och kan följas via webben.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser