Annons

Wormoikon prisas

Idrottsledaren Linda Bondesson, IK Wormo, belönas av Sparbanksstiftelsen Skåne med ett stipendium på 10 000 kronor.
– Med våra stipendier vill vi uppmuntra de skånska idrottsledarna. De ideella ungdomsledarna gör ett fantastiskt arbete och deras insatser kan inte nog uppskattas sett ur ett samhällsperspektiv. Sparbanksrörelsen har alltså mycket gemensamt med idrottsrörelsen, förklarar  Hans Laufeld, ordförande i  Sparbanksstiftelsen Skåne.

Det är femte året i rad som Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut dessa stipendier till skånska idrottsledare. Stipendieformen instiftades i samband med Skånes Idrottsförbunds 100 års jubileum 2008 och är helt unik för landet. Ingen annanstans finns den här typen av stöd för idrottsledare.
– Linda Bondesson kommer att tilldelas stipendiet under högtidliga former på Grand Hotel i Lund den 12 april , upplyser Hans Laufeld.

Annons
 

Av stipendiesumman får idrottsledaren personligen 7 000 kronor. Till varje enskilt stipendium är dessutom knutet en utvecklingscheck på 3 000 kronor som tillfaller den förening som stipendiaten verkar i.

Sparbanksstiftelsen Skåne har sedan 1995 lämnat anslag på 450 miljoner kronor till forskning, utbildning, näringsliv, kultur och idrott i Skåne.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser