Annons

Sakta ner planerna, uppmanar S

Sedan kommunstyrelsen igår skickade vidare planprogram för norra Borstahusen till fullmäktige för antagande i april har Socialdemokraterna idag lämnat in ett särskilt yttrande.
Samtidigt har kommunalråd Niklas Karlsson (S) gått ut med ett pressmeddelande i frågan där han bland annat ifrågasätter hastigheten som den styrande majoriteten nu vill driva genom planprogrammet.
–  Varför är det så bråttom med att exploatera Lill-Olas och campingplatsen, säger Niklas Karlsson (S) efter att Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna gjort gemensam sak i kommunstyrelsen och röstat igenom planprogrammet för Norra Borstahusen.
Det finns andra alternativ än det som nu presenteras och det finns också möjlighet till politiska överenskommelser i dessa viktiga frågor. Men tyvärr finns det inget intresse från den styrande majoriteten. Lill-Olas och campingen ska exploateras till vilket pris som helst tydligen, säger Niklas Karlsson något indignerat.

Socialdemokraterna inleder sitt yrkande till kommunstyrelsen med följande brödtext:
”Vägval Landskrona är en framtidsparoll som myntats av Treklövern. Mycket förenklat innebär det att det skall byggas hus så nära vattnet som möjligt. Efterhand har det visat sig att det handlar i princip uteslutande om den gräsyta där det idag finns en camping. Enligt den konsekvensutredning som presenterats finns det redan ivriga väntande köpare i tomtkön. Resten av alla de planerade husen i Borstahusen och i övriga projekt viftas bort i samma konsekvensutredning som ganska ointressant ”dussinvara”.

Annons
 

– Det finns anledning att fundera vad detta betyder. Kommer projekt Vägval Landskrona att genomföras eller finns en dold agenda som betyder att projektet stoppas eller möjligen självdör så fort marken närmst havet är exploaterat, säger Niklas Karlsson med anledning av den rådande svaga bostadsmarknaden i Landskrona.

– Konsekvensutredningen saknar vederhäftighet och upplevs mer som ett beställningsverk för att Fyrklövern skall ha argument att fullfölja sin politik, säger Niklas Karlsson och vill gärna att man lyfter blicken från campingen och vidgar vyerna något.

– I de områden som i konsekvensutredningen framställs som dussinvaror finns projektets kvalitet. Och det är just det som är hela vår bevekelsegrund, utifrån sedan tidigare väl kända argument. Ett orört fritidsområde med nuvarande campingplats, Lill-Olas och Erikstorp skulle ge boendekvaliteter som få andra ställen längs det skånska västkusten, säger Niklas Karlsson.

Ni har i ert förslag rent av en högre exploateringsgrad än treklövern och SD. Åtminstone har ni framfört synpunkter att bebygga även försöksfälten norr om Erikstorpsvägen.  Finns det en realistisk marknad för detta?
– Nej, inte i dagsläget. Möjligen sett på 20-25 års sikt. Vad vi vill ha sagt med detta är att vi inte vill se att Lill-Olas halveras som rekreationsområde om campingen flyttas dit och golfbanans övningshål flyttas till ”försöksfälten. Bättre då att låta Lill-Olas med sina kvalitéer får vara orört och istället planlägga försöksfälten med framtida bostäder.

Borde inte en oberoende och djupgående  marknadsundersökning göras innan beslut fattas om att en detaljplan ska påbörjas?
– Jo, det tycker jag absolut. Det gjordes när Nyhamn skulle exploateras och där blev det inte riktigt som man hoppats. Så visst bör det göras nu.

Avslutningsvis, har du själv flyttplaner som inkluderar norra Borstahusen?
Jag står i och för sig i tomtkön men det har inte varit med sikte på Borstahusen. Min dröm och det är väl ingen hemlighet, är att jag gärna skulle vilja bygga på Husarspetsen men det lär knappast Länsstyrelsen jubla över.  


Läs mer:
Socialdemokraternas yttrande i sin helhet.
Ingen vill flytta till norra Borstahusen
Folk vill bo i norra Borstahusen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser