Annons

Så formas staden

Kanske mer än någonsin diskuteras och pratas det stadsplanering i Landskrona. Det är inte enbart i stadshusets korridorer som ämnet engagerar politiker och tjänstemän. Samtalet tenderar dyka upp lite varstans och kommande torsdag blir det föredrag om stadsplanering i Landskrona på museet.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Landskrona och handlar om att utveckla, förändra och bevara vår gemensamma livsmiljö.

Annons
 

Landskrona tätort står inför ett omfattande stadsförnyelsearbete, bland annat har ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen påbörjats.
På torsdag den 15 mars kan man ta del av stadsplanerarnas tankar kring hur vi formar staden. Föredraget hålls på museet och börjar klockan 18.30.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser