Annons

Årsmöte i föreningen Norden

Årsmöte i Föreningen Norden hölls den 16 februari på stadsbiblioteket med 34 deltagare. Mötet inleddes med minnesord och en tyst minut för årets bortgångna medlemmar. Carin Reinhold-Asp omvaldes som ordförande. Barbro Hindemith nyvaldes till vice ordförande på ett år. Det blev omval av Karin Eggers samt nyval av Kerstin Persson och John-Axel Hellström som ordinarie ledamöter. Karl-Erik Kinberg och Per Sima omvaldes som ersättare. Efter årsmötet underhöll Siw Leijon mötesdeltagarna med nordiska visor.
Kvällen avslutades med trivsamt samkväm och lotteri. Nästa arrangemang med temat ”Reformationen – En brytpunkt i Skånes historia” hålls på biblioteket tisdagen den 13 mars kl 19.00.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser