Annons

Kommunen räddar Landskrona Cityförening

Landskrona Citysamverkan är ett bolag som till lika delar ägs av Landskrona stad, Fastighetsägarna i Landskrona samt Landskrona Cityförening där alla butiker, restauranger och övrig näringsverksamhet i Landskrona finns representerade. Cityföreningens andel till Landskrona Citysamverkan är fastställd till 300 000 kronor för 2011. Så stora pengar har föreningen dock inte kunnat betala och därför föreslås kommunstyrelsen ta beslutet att staden övertar föreningens betalningsansvar motsvarande 300 000 kronor för såväl 2011 som 2012.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser