Annons

Något nöjdare medarbetare i staden

Landskrona stad har nyligen genomfört en ny medarbetarundersökning och resultaten visar på en positiv utveckling. Sedan den senaste undersökningen gjordes 2009 har graden av nöjda medarbetare i stadshuset och runt om i den kommunala verksamheten ökat från 65 procent till 70 procent.
– Det innebär inte per automatik att tre av tio går och är missnöjda med sina arbeten, säger Anders Kullenberg, personalchef i Landskrona stad.
– Detta är siffror vi får fram utifrån  ett sammanfattande mått på samtliga frågeområden och som kallas NMI  – nöjdmedarbetarindex.  Det är en bra siffra. Snittindex för NMI inom kommuner och landsting ligger runt 60 procent, säger Anders Kullenberg.

Personalchefen vill gärna framhålla fyra områden som väsentligt har förbättrade resultat.
Ett är arbetsorganisation som handlar om att arbeta mot mål och om information, kompetens, befogenhet för att nå mål. Ett annat är organisationsklimat som handlar om samarbete och en öppenhet för idéer, åsikter, kritik och beröm. Man kan också se en ökad kvalitet i medarbetarsamtalen som handlar om individuella mål samt förväntningar och aktiviteter för medarbetaren.  Slutligen ser man mer positiva attityder vad gäller jämlikhet.

Annons
 

Frågan är då var klutarna ska sättas in för att personalen i framtiden ska känna sig än mer nöjda. Högre lön kanske? Mindre klasser i skolan? mer tid för brukarna?
– Vårt index på hälsa, som handlar om oro och trötthet efter arbetet och balans mellan arbete, familj och fritid, har stått stilla sedan senaste mätningen 2009 och är ett område vi framöver behöver lägga mer fokus på. Det handlar mycket om vad man orkar med efter en dag på arbetet, säger Anders Kullenberg och menar att även brukarorientering som handlar om vilka förutsättningar som finns för att leva upp till brukarnas behov är ett område som behöver stärkas.

– Respektive förvaltning kommer nu att få ta del av sina resultat som finns redovisade för förvaltningen, avdelningen och ner till enheten. Utifrån hur resultaten ser ut inom olika områden, kommer förvaltningarna att arbeta vidare med de delar som behöver förbättras, säger Stefan Johansson, stadsdirektör Landskrona stad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser