Annons

Fastighetsinventering visar många brister

Miljöförvaltningen i Landskrona är mitt uppe i en större fastighetsinventering av staden. Inspektioner på Fröjdenborg och Väster genomfördes 2010 och sedan ett år har man varit på Öster. Detta resulterade i att 116 fastigheter fick anmärkningar och 18 förelägganden utfärdades om åtgärder, mestadels gällde dessa fasad, fönster och fukt. I de hus som syntes mest nergångna genomförde förvaltningen även en enkätundersökning vilket resulterade i att man fann dragiga fönster, kalla lägenheter och fuktskador. Sedan hösten 2011 håller man även på att inventera den västra delen av innerstaden. På 63 av fastigheterna fann man yttre brister, mestadels fönster i dåligt skick.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser