Annons

Byggregler på Ven ses över

Stadsbyggnadsnämnden gav på tisdagen klartecken till uppförandet av ett nybyggt 1 ½ plans bostadshus i Kyrkbacken på Ven.
– Det blev en del diskussioner kring fönsternas storlek. SD-lämnade en muntlig reservation mot att vi beviljade bygglovet, säger nämndens ordförande Börje Andersson (-).  

Hela Ven omfattas av riksintresse för kulturmiljövården där särskilt bebyggelsestrukturen är utpekad. Ön omfattas också  av landskapsbildskydd.  Just information om områdesbestämmelser på Ven var också uppe på nämndsmötet.
– Vi håller som bäst på att se över dessa och hoppas kunna kalla till samråd i maj-juni, säger planchef Åsa Lindborg.

Annons
 

– Det handlar om att skapa förutsättningar för en stabil folkmängd som kan trygga servicen på ön. Så att bland annat affär och skola kan få leva kvar, säger Börje Andersson.
– Varje bygglovsansökan om det så är på Ven eller någon annanstans i kommunen ser jag som en positiv signal. Här finns någon som vill göra en förändring. Grundackordet är positivt sen kan det behövas ett par vändor hos våra tjänstemän men jag anser inte att vi politiker ska lägga oss i de estetiska besluten, menar Börje Andersson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser