Annons

SD backar upp konsekvensutredningen

Vid gårdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden behandlades konsekvensutredningen för en flytt av Borstahusens camping. Med röstsiffrorna 8-5 godkände nämnden utredningen som svar på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande samt Socialdemokraternas återremiss.
– SD var först att yrka bifall, säger planchef Åsa Lindborg.

Några större svallningar gav inte utredningen upphov till utan stämningen under mötet beskrivs ”som mycket god”.
– Stadsbyggnadsnämnden är inte arenan för de stora partipolitiska uppgörelserna, inser Börje Andersson, opolitisk nämndsordförande och menar att de stora diskussionerna om dessa kommer upp, säkerligen kommer att ske i kommunstyrelsen och i fullmäktige.

Annons
 

Börje Andersson valde istället vid dagens presskonferens att berömma berörda tjänstemän för den nu genomförda utredningen.
– Stadsledningskontoret har gjort ett habilt arbete när de sett över de ekonomiska konsekvenserna, säger han och liknande lovord utdelas till förvaltningens planavdelning.

Inga synpunkter inkom heller från politikerna på avsaknaden av referenser/källhänvisningar eller det faktum att det i utredningen inte tagits in hjälp från utomstående expertis. Exempelvis skulle man väl kunnat tänka sig att miljöförvaltningen fått yttra sig kring miljökonsekvenserna och varför inte Tapio Salonen eller någon ur forskarteamet bakom boken ”Hela Staden” när det rör de sociala konsekvenserna.
– Några sådana synpunkter framkom överhuvudtaget inte, tillstår Börje Andersson.

Socialdemokraterna valde istället att yrka på ändringar i själva planprogrammet.
Man upprepar kravet på att bostadsbyggandet ska börja öster om Erikstorpsvägen, alltså på motsatta sidan campingen som därmed ska lämnas orörd.
– Jag säger inte att här ska vara en camping i hundra år. Men grönytorna behövs, inte minst för de boende. Boende idag är så mycket mer än fyra väggar och ett tak. Tillgången till rekreationsytor kommer att få allt större betydelse, säger Niklas Karlsson (S), kommunalråd.

En nygammal tanke framfördes också där S öppnar för bebyggelse på området mellan nuvarande golfbanan och Helsingborgsvägen, det vill säga de gamla försöksodlingsfälten.
I och med att vi inte vill bebygga campingen kan denna åtgärd bli möjlig. Det skapar rent av en öppning åt fler bostäder i området då golfbanans sex övningshål inte behöver flyttas. Det finns många ekonomiska parametrar i projekt och sett till framtida konsumtion, markförsäljning, etcetera så borde egentligen detta förslag gillas av treklövern. Men så kommer det inte att bli. Det är annat som styr, suckar Niklas Karlsson.

Avslutningsvis yrkar socialdemokraterna på att området för Erikstorp, Lill-Olas och grönområdet för nuvarande camping utvecklas som fritids- och rekreationsområde i nära samarbete med näringsidkare och Landskrona Stugby AB.

Varför då inte rent av flytta campingen till en annan plats i kommunen?
– För min del skulle den gärna hamna vid Axeltofta, säger Börje Andersson halv på skämt.
– Camping som vi vant oss och se på, det är en 50-60-tals företeelse. Dagens gäster kräver bättre komfort och service och då tror vi att det kan vara bra att kombinera detta med stugbyn och i framtiden dessutom tillföra andra element, det kan vara ett spa eller ett pensionat, vad vet jag. Men klart är att för att detta ska vara möjligt krävs en vis volym, menar Börje Andersson.

Turerna börjar bli många och nu ska ärendet vidare till KS och KF.
– Naturligtvis är det viktigt att politiken ska ha många möjligheter, säger Börja Andersson men inflikar också ett litet ”Men” när de demokratiska spelreglerna förs på tal.
Men vi måste också vara kapabla att komma till skott. Jag förstår att om det kan behövas ändras i detaljer när ärenden dragit ut på tiden i flera år, men att ändra ståndpunkt efter 14 dagar är inte rimligt, menar han och anser det oprofessionellt inte minst mot de 40-50 olika remissinstanser som kommit med åsikter om planprogrammet.

– Det är synd att Börje inte sitter i fullmäktige. Jag hade gärna tagit debatten med honom där, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser