Annons

S-riksdagsman kartlägger gängbrottslighet

På initiativ av bland andra Anders Karlsson (S) riksdagsman från Landskrona engagerar sig nu Skatteutskottets socialdemokrater för att möta hotet från den grova, organiserade brottsligheten i Sverige.

Gruppen besöker i eftermiddag Tullverket i Malmö. I likhet med Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) ser han och skatteutskottsgruppen skjutningarna i Malmö som ett uttryck för ett växande nationellt problem som regeringen snarast måste ta itu med.

Annons
 

Det som hänt i Malmö har tidigare hänt i både Södertälje och Göteborg. Gängbrottsligheten sprider sig även till kommuner utanför storstadsområdena.
– Vi har ju liknande problem med organiserad brottslighet i Landskrona och nordvästskåne, säger Anders Karlsson.
– Tullverket måste kunna göra mer eller få större befogenheter så att vi kommer åt insmugglingen av illegala vapen. Det behövs mer av samverkan både över gränserna och mellan olika myndigheter som i vårt fall Polisen, Tullverket och Kustbevakningen.

Socialdemokraterna agerade i Riksdagen våren 2008 för ett ökat anslag till Tullverket vilket verket också då fick i tilläggsbudgeten.
Jag hoppas Tullverket själv har nya idéer och dom lyssnar vi gärna på. Vi har i Skatteutskottet haft motioner om en förbättrad ID-kontroll och man kan ju också fundera kring hur Tullverkets spaningsmöjligheter kan förbättras, avslutar Anders Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser