Annons

Sammanslagning av räddningstjänster hotar jobb på brandkåren

Om ett par år kan en sammangående mellan tio räddningstjänster i nordvästra Skåne till ett förbund vara ett faktum. Örkelljunga har redan sagt ja, Klippan har sagt nej. Om Landskrona beslutar om samarbete är inte klart. Räddningsnämnden är enig om att ett sammangående för Landskrona inte är bra. Det är dock kommunstyrelsen som under våren kommer att ta ett mer eller mindre bindande inriktningsbeslut.

Då Räddningsnämnden hade möte på tisdagen visade det sig att alla politiker var överens om att ett inträde i ett nytt förbund för Räddningstjänsten i Landskrona skulle vara dåligt.
– Vi diskuterade en utredning som gjorts och den allmänna inställningen var att tacka nej till ett sammangående, säger Räddningsnämndens ordförande Anders G. Lindblom (FP).
– Det kom fram en hel del synpunkter och kontentan blev att vi redan har en väl fungerande Räddningstjänst.
Att nämnden var enig råder det ingen tvekan om enligt ordföranden.
– Jag ställde frågan rakt ut om det fanns någon som förordade ett sammangående. Men jag fick bara ett skratt till svar.

Annons
 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Cecilia Brorsson (M) är positivt inställd till ett regionalt samarbete i ett nytt förbund.
– Vi har redan idag ett samarbete med Bjuv och Svalöv, med vilka vi bland annat delar räddningschef. Anledningen till att jag vill vara med i en ny organisation från starten är att vi då får vara med att sätta upp reglerna, något vi inte kan göra om vi hoppar med i ett senare skede, motiverar moderaten.
Hur beslutet blir i Kommunstyrelsen vågar hon dock in te sia om.
– Ingen mer än jag har tagit direkt ställning utan man pratar fram och tillbaka i sina respektive grupper. Klart är dock att vi ska träffa presidierna för Räddningstjänsten och Kommunstyrelserna i Bjuv och Svalöv för att höra hur tankegångarna går.

Redan 2007 gjordes en liknande undersökning, men då sade politikerna i kommunerna nej. Den i Landskrona stad som hade ärendet i första hand var tillförordnade stadsdirektören Stefan Johansson.
– Den gången sprack det framför allt i frågan om inflytande, säger han.
– Andra viktiga aspekter är hur det påverkar verksamheten och den tredje är den ekonomiska.

På brandstationen i Landskrona ser man helst att ärendet läggs ner. Förutom att verksamheten kan drabbas bland annat genom att man blir av med personal, så tror André Bengtsson, ställföreträdande räddningschef i Landskrona, inte att det finns någon ekonomisk vinning i en sammanslagning.
– Tittar man på de fall där man gjort liknande sammanslagningar så har slutsumman blivit samma om det rent av inte kostat mer. Bland annat fick Lund, Eslöv och Kävlinge betala dyra pengar för att gå med i Förbundet Syd samtidigt som de blev av med tjänster, säger André Bengtsson som dock är mest upprörd över tillvägagångssättet.
– Det finns inga djupare analyser över hur det kommer att bli. Det är ungefär som att köpa en jättedyr bil utan att undersöka om den fungerar. Den undersökning som nu gjorts säger inte mycket. Men det verkar som att det finns politiker och en del tjänstemän, som vill skynda fram beslut så fort som möjligt. Man är väl rädd att det ska bli en valfråga och därför hinner man inte göra en ordentlig undersökning, tror den ställföreträdande räddningschefen.

André Bengtsson vill inte heller ta ut något i förskott. På frågan om det inte finns något positivt i en sammanslagning svarar han avslutningsvis.
– Det kan innebära ett bättre samarbete mellan kommunerna och det är bra. Men jag är säker på att man kan hitta detta utan en sammanslagning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser