Annons

Konsekvensutredning för norra Borstahusen klar

Först var det Sverigedemokraterna och sedan Socialdemokraterna som ville ha en konsekvensutredning av planprogrammet gällande norra Borstahusen. Frågeställningen har kretsat kring följderna om man låter bli att flytta campingen och därmed inte bygga på platsen. Detta är något Stadsbyggnadsförvaltningen haft som prio ett och på onsdagen var man färdiga.
– Utredningen är tydlig. Den understryker de effekter som vi eftersträvar. Att bygga på platsen där dagens camping ligger får stora ekonomiska effekter för vårt samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Kommunalrådet Niklas Karlsson (S), som bara fått kort information om innehållet, vill först läsa genom utredningen ordentligt innan han tar ställning. Spontant tycker han dock att det är lite tunt.
– Vad jag saknar mest i utredningen är de sociala konsekvenserna. De som beskrivs nu hänvisar bara till Landskrona Vägval, säger han och tänker på den teori som bygger på att fler höginkomsttagare måste flytta till Landskrona.
– Varför har man till exempel inte lyssnat på Tapio Salonens utredning, Hela Staden?, frågar sig Niklas Karlsson.
– Sedan måste jag titta närmare på siffrorna. Jag säger inte att de räknat fel men efter den korta informationen jag fått än så länge så får jag inte det riktigt till att stämma. Det rör sig inte om nettointäkter.

Annons
 

Utredningen tar upp två olika scenarion. I det ena tittar man på konsekvenserna om man bevarar campingen på nuvarande läge och i det andra om man flyttar campingen till Lill-Olas och bygger 160 bostäder på platsen. Enligt utredningen är just byggandet av campingen en nyckelfråga. Bland annat skriver man ”Den tilltänkta ”Strandbyn” där nuvarande camping ligger kan liknas vid motorn i projekt Norra Borstahusen. Med ett unikt läge som dragplåster i starten kommer fastighetsmarknaden att påverkas inom resten av projektet, men även i övriga staden.” Dessutom står det ”Staden går miste om skatteintäkter om ca 80 miljoner per år om inte campingen bebyggs.”
– Allt är egentligen antagande. Man kan inte säga exakt men vi har försökt få med så många parametrar som möjligt och kommit fram till detta, säger Stefan Johansson, tillförordnad stadsdirektör.

Om campingen bebyggs räknar man med att färdigställa 310 bostäder just öster om Erikstorpsvägen men skulle campingen vara kvar rör det sig bara om 200 på denna plats.
– Det beror bland annat på att vi inte kan bygga så högt direkt vid Erikstorpsvägen, säger planchefen Åsa Lindborg som varit med att ta fram konsekvensutredningen.

För första gången står det också klart att campingen om den flyttas till Lill-Olas blir drygt 30 procent mindre till ytan än dagens. Enligt tjänstemännens beräkningar ska denna rymma runt 160 markarede platser och kostnadsberäknas till 15 miljoner kronor.
– En upprustning av den befintliga campingen tror vi går loss på 10 miljoner, säger Stefan Johansson.

Konsekvensutredningen ska nästa vecka presenteras och diskuteras i stadsbyggnadsnämnden för att sedan dras i Kommunstyrelsen innan allt avgörs i fullmäktige, troligtvis i april.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser