Annons

Svårsålda skolvillor ska hyras utIstället för tillfälliga skolbaracker satsade kommunen 13 597 103 kronor på att bygga fem skolvillor i Häljarp som nu ligger öde och tomma i väntan på eventuella hyresgäster. Tanken var att kommunen skulle sälja villorna och därmed få tillbaka satsade miljoner, men marknaden fanns inte.

Istället för tillfälliga skolbaracker satsade kommunen 13 597 103 kronor på att bygga fem skolvillor i väntan på att Emiliaskolan i Häljarp skulle stå klar. Tanken var att villorna skulle säljas på villamarknaden när de tjänat ut som skollokaler och därmed skulle kommunen få tillbaka de satsade miljonerna. Redan i våras, inför flytten till Emiliaskolan, började kommunen sondera terrängen för en eventuell försäljning av villorna som stod klara så sent som 2008.
– Då försvinner behovet av den tillfälliga lösningen skolvillorna innebar, berättade dåvarande servicechefen Per-Olov Karlsson för Landskrona Direkt.

Liknande villor byggdes i Glumslöv och grundtanken var att villorna vid en försäljning skulle ge kommunen mer pengar än vad de kostade att bygga genom värdestegring.
Men marknaden visade sig inte vara lika tillmötesgående som ansvariga politiker hoppades. När försäljningen misslyckades annonserades villorna istället ut för uthyrning i tre år.
– Beslutet om uthyrning är taget av mig, då fastigheterna ligger under fastighetskontorets förvaltning. Tidsbegränsningen är av det skälet att vi senast om tre år skall kunna pröva en eventuell försäljning alternativt annat nyttjande inom kommunala verksamheten, förklarar fastighetschef Benny Ahnelöv.
Och trots att de i beslutet från 2008 poängterades att ”det finns då möjlighet att, på samma sätt som i Glumslöv, uppföra traditionella småhus, som används som skola och avyttras på bostadsmarknaden, när lokalbehovet inte längre finns”, så genomfördes ingen ändring av gällande detaljplan som omfattar just en skola på tomten. Här skulle en ändring ske som innebar att den planerade skoltomten skulle delas upp i sex tomter där småhus kunde byggas enligt det beskrivna konceptet.

Annons
 

Nu är det inte bara kommunen som har svårt att hitta köpare, även William Nordén, som kommunen bytte till sig marken för skolvillorna med, känner av de kärva tiderna.
– Luften gick ur marknaden i finanskrisens spår. Intresset finns, men köparna har svårt att lösa finansieringen, förklarar William Nordén som hittills endast lyckats färdigställa två av planerade 49 villor i det intilliggande kvarteret ”Nattljus”.
– Kommunen har ställt upp bra, men kanske skulle vi försöka hitta fler gemensamma vägar att marknadsföra Häljarp som bostadsort på, funderar William Nordén och han är inte ensam med att satsa på Häljarp, HSB jobbar med ett stort projekt på runt 200 nya bostäder.

I det korta perspektivet kanske det skulle vara en bättre ekonomisk affär för kommunen att satsa på tillfälliga skolbaracker i stället för att plöja ner drygt 13,5 miljoner kronor i skolvillor som nu står öde i väntan på eventuella hyresgäster?

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser