Annons

Landskrona söker statsbidrag för läsa, skriva och räkna

Skolverket har även i år gett kommunerna möjlighet att söka statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna och Landskrona har ansökt om en dryg miljon kronor ur potten. Det huvudsakliga syftet är att stärka arbetet för elever i årskurs 1-3, särskilt de som riskerar att inte nå målen.

Statsbidraget kan användas till personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser samt läromedel och tekniska hjälpmedel. Utbildningsförvaltningen i Landskrona har nu ansökt om 1 228 700 kronor för 2012.
– Vi har i vår ansökan prioriterat vårt arbete med särskilda läs- och matematikutvecklare i grundskolan, vår välfungerande tal- och språkklass på Västervångskolan samt resurser för talpedagog i kommunen, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Matematikfokusen ligger även i linje med stadens del i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) satsning på matematikutveckling.
– I samband med detta arbete inom ramen för SKL kommer vi att utveckla vår organisation med matematikutvecklare/resurspersoner i kommunen, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser