Annons

Tallskolan hälsocertifieras

Tallskolans långsiktiga hälsofrämjande arbete har granskats och bedömts av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. De har fått det glädjande beskedet om att de blir certifierade och får erhålla diplom, för att de aktivt arbetar med processen Hälsofrämjande skolutveckling.
– Jag är mycket imponerad av hela Tallskolans verksamhet som är väldigt väl strukturerad och har ett mycket gediget och genomtänkt innehåll. Tala om helhetssyn. Det känns verkligen att allt deras hälsofrämjande arbete och helhetssyn finns med i både planerings- och genomförandeprocesser, vilket gör att det verkligen genomsyrar det vardagliga arbetet i verksamheten, säger Ingela Sjöberg på Kommunförbundet Skåne.

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne stödjer sedan många år processen Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne. Det arbetet utgår ifrån att hälsa och välbefinnande är en viktig förutsättning för att skapa en god och positiv lärandemiljö.  Det hälsofrämjande arbetet bör därför genomsyra all verksamhet i förskolan och skolan, eftersom det finns ett tydligt ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande.
Mår man bra – lär man bra och tvärtom, lär man bra- mår man bra”. Varje enskild förskola/skola har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och sin miljö.

Annons
 

 Detta är något vi verkligen vill fira och det gör vi idag kl.15.00 på Tallskolan, då kommer Ingela Sjöberg att dela ut diplomen. Barnen bjuds på något extra gott helt i linje med vårt hälsoarbete och även lite annat spännande finns med på programmet. Det positiva kring alla hälsoprojekt är att vi kommer varandra närmare och imponeras av varandras stora idérikedom för att må bättre, säger Ingrid Mårtenson rektor på Tallskolan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser