Annons

Kritiserad hemvårdsflytt ifrågasatt

I fredags riktades på Landskrona Direkt kraftig kritik mot att hemvårdsgruppen som tar hand om de äldre i Glumslöv med omnejd skulle slås samman och flyttas till Asmundtorp. Nu riskerar flytten att ställas in eller åtminstone flyttas fram.
– I omsorgsnämnden har vi inte fått någon som helst information om den konsekvensanalys som gjordes och som ni på Landskrona Direkt tagit del av. I fredags skrev jag därför ett mail till Eva Malm, förvaltningschefen och Hans Raita (M) ordförande i omsorgsnämnden där jag vill bromsa upp flyttprocessen och få ta del av förvaltningens uppgifter i frågan för att kunna bilda mej en uppfattning om ärendet, säger nämndens andra vice ordförande Alinda Zimmander (S) upprört och kräver att flyttens ska synas i detalj innan den äger rum.
– Alla papper och planer på bordet helt enkelt och jag har fått beskedet från Eva Malm att vi kan ta upp ärendet vid vårt nästa arbetsutskott som äger rum i februari.

Även nämndens 1:e vice ordförande Jan Allan Beer (FP) är lite tagen på sängen av den massiva kritiken.
– Jag har varit medveten om att sammanslagningar av hemvårdsgrupper sker för att skapa större flexibilitet och också ge personalen bättre scheman. Däremot har jag inte känt till protesterna från hemvårdsgruppen i Glumslöv och att de är så kraftiga, säger han och berättar tanken bakom flytten.
– Omsorgsnämnden har fattat beslut om att 70% av hemtjänstpersonalens tid ska vara direkt brukartid. Detta gjorde vi i största enighet. Tanken var god. Att mer tid skulle ägnas åt dem som behöver hjälp, säger folkpartisten som dock inte kände till vilka problem flytten skulle innebära.
– Spontant kan jag säga att de långa körtiderna verkar vara ett problem när det gäller kostnader, miljön och arbetssituationen. Däremot ska inte våra omsorgstagare drabbas.

Annons
 

Alinda Zimmander är mycket kritisk till att nämnden inte fått ta del av den omdiskuterade konsekvensanalysen.
– Nu är jag trött på att inte få tillräcklig information om det jag som politiker ska fatta beslut om, säger socialdemokraten och förklarar hur allt uppdagades för henne.
– För cirka två veckor sedan fick jag ett samtal från Christel Nilsson på Kommunal sektion 32 att personalen i Glumslöv ville träffa mej och Annbritt Andersson (S) från miljönämnden. Jag fick veta att de var arga över flytten till Asmundtorp. På ett möte förra veckan informerade de oss om vad som var på gång och presenterade konsekvensanalysen de gjort angående flytten för drygt ett år sedan och lämnat till Lena Landström, chef för hemvården, berättar hon.

Till skillnad från Alinda Zimmander är inte Jan Allan Beer så förvånad över den uteblivna informationen.
– Denna fråga ska i normalfallet hanteras av förvaltningen. Gränserna mellan politiker och tjänstemän bör vara tydliga. Vi politiker fattar beslut om vad som ska göras, medan tjänstemännen bestämmer hur det ska utföras. Denna fråga är en så kalla hur-fråga, säger han.
Frågan är dock så pass laddad att han anser att den bör behandlas i nämnden.
– Jag kommer att be förvaltningen snarast redovisa hur man tänker och hur situationen är idag. Det bör ske redan på nästa arbetsutskott och nämnd.

Landskrona Direkt har försökt att nå Lena Landström för en kommentar

Läs även: Hemvården: Glumslöv och Asmundtorp slås samman

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser