Annons

Hemvården: Glumslöv och Asmundtorp slås samman

Turbulensen kring hemvården fortsätter. Tvärtom mot vad politikerna igår hoppades, fler grupper, planerar förvaltningen att slå ihop de två enheter som geografiskt ligger längst ifrån varandra i kommunen.

Idag kan Landskrona Direkt avslöja att det finns långtgångna planer inom hemvården att slå samman personalen från Glumslöv med den på Rönngården i Asmundtorp.
Det innebär inte bara att man numera har en chef i stället för två. Man kommer även att samordna möten, scheman och placering.
En punkt som det råder mycket delade meningar om är att personalen som idag arbetar med brukarna i norra Landskrona, det vill säga Glumslöv, Sundvik, Ålabodarna, Fortuna, Härslöv med mera, och har sina lokaler i centrala Glumslöv, kommer att förflyttas till Rönngården.

Annons
 

Enligt en konsekvensbeskrivning som är daterad den 19 april 2011 och undertecknad av två arbetsplatsombud i Glumslöv samt av dåvarande enhetschefen Michelle Bernmarker innebär det att personalen kommer att sitta i sina bila fyra timmar om dagen istället för två som det är idag.
– Då kan man ju fråga sig hur de tänker att vi ska få mer tid med våra brukare, säger en ur hemtjänstgruppen i Glumslöv som jobbat i branschen i cirka 15 år.
Målsättningen från förvaltningen är att 70 % av arbetstiden ska ligga hos brukaren.
– Det är klart att det kommer att gå ut över de stackars gamla. Alternativet hade varit om man anställt fler men det lär knappast bli aktuellt.

I samma konsekvensbeskrivning läser vi att bara bilkostnaderna kommer att öka med över 1,3 miljoner kronor.
– Det är mycket pengar. Lägg därtill att vi ideligen inpräntas vad vi kan göra för miljön. Vi pratar 33000 extra mil årligen när vi flyttar, säger hemvårdaren som vill vara anonym.

Chefen för omsorgsförvaltningen Eva Malm är dock av en helt annan mening.
– Utgångspunkten för oss är att ge en bra vård. En viktig punkt här är att de som jobbar inom hemvården har drägliga scheman. Vad gäller lokalen så det av underordnad betydelse. Att de skulle flytta rent fysiskt är inte heller spikat. Det är en fråga som är under utredning, påstår Eva Malm.

Hemvårdaren Landskrona Direkt talat med är dock säker på sin sak.
– Det är en ren lögn. Vi har fått besked på att vi från och med den 5 mars ska utgå från Rönngården. Vi har till och med tittat på möbler som vi ska ha i lokalerna. Det är till och med så att vi haft en träff tillsammans med våra blivande kollegor då vi var ute tillsammans och åt på restaurang, allt för att stärka vi-känslan.

Från fackligt håll verkar det inte som personalen har så mycket att hämta. Trots den konsekvensbeskrivning som gjorts verkar planerna på en flytt vara oundviklig.
– Jag får egentligen inte säga något eftersom det är vår ordförande Annette Andersson som ska uttala sig och hon är här bara på måndagar och tisdagar, säger Christel Nilsson på Kommunal i Landskrona.
– Jag tycker det verkar jätteknepigt. Det går mer pengar och tid, samtidigt som miljön får ta stryk. Jag tror att detta kommer att gå ut över brukarna.
Christel Nilsson bekräftar även at det är upprörda känslor inom hemvården i Glumslöv och Asmundtorp.
– De som jobbar gör allt för att måna om sina brukare men de ser ju samtidigt att de inte räcker till och det är inte bra.

Den kvinna som Direkten talar med tar ett exempel på hur det kan se ut.
– Jag har en som jag har så kallad social kontakt med – i två minuter. Jag hinner ju knappt få av mig jackan innan jag ska ta på mig igen. Detta är helt galet.

Landskrona Direkt har försökt nå den nuvarande enhetschefen för hemvårdsgruppen i Annelöv-Häljarp-Saxtorp/Ven/ Glumslöv-Härslöv, Marie Branting, men hon är sjuk.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser