Annons

Förskolor och skolor belönas för fortsatt minskad skadegörelse

Efter de första sju månader 2011 hade skadegörelsekostnaderna på stadens skolor minskat med hela 58% nu är summeringen gjord för helåret och sammanställningen över skadegörelsekostnader för Landskrona stads förskolor och skolor visar på minskade kostnader med 34% jämfört med 2010. Nu belönas de barn/elever på förskolor/skolor med störst förbättring och lägst skadegörelse.
– Höstterminen har färre lov än vårterminen och det kan ha bidragit något till att vi inte fullt ut klarade att att hålla nere kostnaderna, funderar Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen, som trots allt är gläds åt att sabbet på helhåret minskar.

Staden kommer nu att belöna de barn/elever på de förskolor/skolor som har minskad eller låg skadegörelse under 2011. Dammhagskolan belönas för störst förbättring och Sandvången/Tegskiftet för låg skadegörelse. De kommer att få dela på 20 000 kronor som delas ut samtidigt som elevstipendierna den 1 mars.
– Det kan ses som en morot till fortsatta förbättringar, säger Tomas Johansson och inne på samma linje är utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (fp).
Det är viktigt att vi kan ge eleverna en stimulans för att skadegörelsen minskat. Belöningarna skall gå till roliga elevaktiviteter som de berörda enheternas barn och elever har stort inflytande på.

Annons
 

Förskolor och skolor har aktivt, på olika sätt, arbetat med att komma tillrätta med och minska skadegörelsen, vilket visar sig i de kostnader för 2011 som fastighetskontoret sammanställt. Under 2010 kostade skadegörelsen på förskolor och skolor staden cirka 1 861 000 kronor. När det gäller 2011 landar kostnaden på 1 231 000 kronor. En minskning motsvarande 630 000 kronor, 34%.

På Dammhagskolan har kostnaden för skadegörelse minskat från 433 300 kronor 2010 till 197 200 kronor 2011. Det innebär en minskning med 236 100 kronor, 54%. Även Allvar Gullstrandgymnasiet, Västervångskolan och Seminarieskolan har rejält minskade skadegörelsekostnader.
Trenden med totalt minskad skadegörelse står sig. Skolornas tydliga prioritering av åtgärder för trygghet och trivsel har gett resultat, säger Tomas Johansson.

Vid någon fall har även klottraren eller sabbaren blivit påkomna och har då också blivit ersättningsskyldiga, berättar utbildningschefen.
En del skolor utmärker sig med höga kostnader, exempelvis kostade skadegörelserna på Asmundtorps skola dryga 137 000 kronor trots att man där lyckats minska sabbet med 46 000. Nyinvigda Emilaskolan i Häljarp går från 0 till 77 000 på en termin.
– I Häljarp kan en stor del av summan härledas till ett inbrott och i Asmundtorp har det varit bekymmer med att skolan på kvällstid varit ett tillhåll, förklarar Tomas Johansson.

Ett sätt att just ”komma tillrätta med tillhållen” att ungdomar samlas på skolgårdar och kanske främst förskolegårdar har varit införandet av så kallade ungdomsskrämmor.
– Det är inte infört än men är på gång vid någon förskola, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser