Annons

Den höga arbetslösheten upp på dagordningen

Vid måndagens kommunfullmäktige lär det hetta till kring den höga arbetslösheten som råder i Landskrona. Vilket ansvar bär politikerna? Med rubriken ”Har vi råd att arbeta” har Niklas Karlsson (S) ställt sex frågor i en interpellation i ämnet till kommunalråd Torkild Strandberg (FP).

Treklövern har sedan man tillträdde styret av Landskrona den 1 januari 2007 starkt uttalat att näringslivet tillhör en av de prioriterade frågorna.
Trots det är de enda beslut som rör dessa frågor sådana som varit direkt kontraproduktiva för ett starkare näringsliv och ökad sysselsättning, menar Niklas Karlsson och ger flera exempel.
  Hela näringslivsorganisationen avvecklades av den borgerliga majoriteten och de dryga 10 miljoner kronorna som tidigare användes i näringslivssatsningar ligger numera direkt under Torkild Strandberg och kommunstyrelsen för andra byråkratiska ändamål.

Annons
 

Dessutom har stadens näringslivschef och näringslivssamordnare på olika sätt lämnat kommunen och istället jobbar idag Lars O Petersson som inhyrd konsult några dagar i veckan med dessa frågor. Han har dock just nu semester, vilket gör att frågor kan bli liggande.

Lägg därtill att vuxenutbildningen kraftigt avlövats.  Arbetsmarknadsnämnden – som bestod av representanter från kommunen, näringslivet, de fackliga organisationerna och arbetsförmedlingen –  snabbt avvecklades när Torkild Strandberg blev kommunalråd och Arena sysselsättning heller inte längre finns. Några nya samverkansformer eller arenor mellan kommun, statliga myndigheter, fackliga organisationer och näringsliv har inte tillskapats, betonar Niklas Karlsson och efterlyser initiativ och satsningar för att bekämpa den växande arbetslösheten.

I slutet av december var 393 000 personer öppet arbetslösa i eller inskrivna i program med aktivitetsstöd, sett till hela landet. Nyligen presenterades färsk statistik som visade att  Landskrona har den högst arbetslösheten i Skåne. Vid utgången av december var 3010 landskronabor öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd.
– Vi kan inte prata bort arbetslösheten, understryker Niklas Karlsson som på måndag hoppas på utförliga svar från Torkild Strandberg på frågorna:
Vilka konkreta åtgärder och beslut tänker du ta initiativ till för att pressa tillbaka arbetslösheten i Landskrona? Om inte, varför?
– Kan du tänka dig att uppvakta regeringen i frågan?
– På vilket sätt vill du stärka dialogen och samarbetet mellan kommunen och arbetsmarknadens parter?
– Kan du tänka dig några särskilda satsningar riktade mot ungdomar?
– Anser du att vi har råd att arbeta?

Följ debatten live:
Fullmäktige startar klockan 18 och det finns gott om åhörarplatser, om än obekväma, i Rådhuset där man kan följa debatten bakom pansarglas. Ett annat alternativ är likt Landskrona Direkt, att bekvämt hemma i soffan följa webbsändningen. Länk till denna återfinns under måndagen på www.landskrona.se.

Svar på interpellationer ligger alltid tidigt på dagordningen och har en tendens att dra ut på tiden och bjuda på tuffa politiska debatter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser