Annons

Hemtjänsten i fokus

Sedan Landskrona Direkt i fredags satte fokus på hemtjänsten i Landskrona, främst genom det brev Hjördis Thelander skrivit till berörda politiker och tjänstemän med anledning av de minst sagt dåliga erfarenheter hon fått av hur omsorgen brustit kring hennes 91-årige far, har reaktionerna inte låtit vänta på sig.

Igår måndag hade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) hunnit läsa hennes brev.
För det första är jag tacksam över att hon skriver brevet. Bara genom att peka på och göra brister synliga kan man göra något åt dem. Min omedelbara reaktion är att detta inte är förenligt med den syn jag har på hur värdig äldreomsorg ska bedrivas. Jag har idag därför bett om att få en rapport om vad som ligger bakom detta, och vilka åtgärder som krävs, säger han till Landskrona Direkt.

Annons
 

I helgen var hans partikollega Jan Allan Beer, förste vice ordförande i omsorgsnämnden i kontakt med oss.
– Om allt stämmer vad Hjördis skriver i sitt brev om sin far Börje, vilket jag inte har någon anledning att betvivla, är det självklart både sorgligt och upprörande, säger han.
– Landskrona har enligt alla undersökningar som gjorts en bra äldreomsorg, men mycket har uppenbarligen gått fel i Börjes fall. Allt vad som hänt ska helt enkelt inte få hända. Jag kommer självklart att  följa upp vad som händer med den påbörjade utredningen och göra mitt bästa för att Börje och eventuellt andra drabbade brukare får det bättre, lovar Jan Allan Beer och beklagar att det blandas in politik i händelsen.
Den här frågan handlar om Börje och hans dotter Hjördis. Jag blir därför lite besviken, om än inte förvånad, när jag ser att socialdemokraterna Alinda Zimmander och Niklas Karlsson försöker vinna politiska poänger i ett tragiskt personärende.  Jag vill därför inte ägna mig åt något politisk käbbel utan bara konstatera att självklart rustar vi inte ned Omsorgen i Landskrona. Tvärtom, poängterar Jan Allan Beer.
 – Vi arbetar för, i stor politisk enighet, att vår vanligtvis duktiga hemtjänstspersonal ska tillbringa mer tid hos brukarna. Vi i Folkpartiet  vill också att brukarna ska få ett större inflytande över vad som ska göras
av hemtjänsten. Vill Börje eller alla andra som har hemtjänst att det ska läggas på en julduk, tas fram en adventsstake eller helt enkelt drickas en kopp kaffe ska Börje få som han vill. Vill Hjördis tala direkt med mig om Börje får hon alldeles självklart kontakta mig,
säger Jan Allan Beer.

Alinda Zimmander är inte sen att passa tillbaka bollen.
– Det personliga är politik, poängterar hon med tydlig adress till folkpartisten och menar att anhöriga och äldre finns i ett system skapat av politiker.
Idag råder Taylorism inom hemtjänsten.  Det vill säga att personalen arbetar under något som kan liknas vid löpandebandprincipen. Detta är en ren följd av Lagen om valfrihet, den så kallade LOV:en, där man måste kunna mäta i sekunder och minuter  hur mycket tid som ägnas åt vårdtagaren. Detta är vi emot, lika mycket som vi  inte vill  se några vinstdrivande företag inom vård och omsorg. Detta är i allra högsta grad politik, vare sig det rör Hjördis och hennes pappa eller någon annan som sitter där och inte kan låta sin röst göras hörd, säger Alinda Zimmander och utlovar rent av att föra en än aktivare politik i ämnet.
Förvaltningen gjorde 17 miljoner i överskott 2010 och och ifjolårets bokslut lär hamna någonstans runt fem miljoner plus. När vi ville se personalsatsningar på arbetsmiljö och fler anställda för vinsten, kom detta inte på tal. Pengarna skulle användas inom andra förvaltningar i kommunen. Vård och omsorg är inget prioriterat område hos treklövern.
Jag kommer framledes att kräva konsekvensanalyser så fort större förändringar ska genomföras. Som det var sagt nu skulle hemtjänsten i det nya systemet få mer tid hos brukarna. Hade jag vetat att man skulle tidsstudiemäta transportsträckor i feminutersintervaller hade jag sagt blankt nej till detta system.

Läs mer:
91-åring utsatt för vanvård
Reaktioner på Hjördis brev

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser