Annons

Gymnasieskola flyttar ner i centrum

Lagom till jubileumsåret 2013 är det tänkt att Dammhagskolan ska inhysa gymnasieskolans teoretiska program, det vill säga Allvar Gullstrandskolans, naturvetenskapliga-, ekonomiska-, samhällsvetenskapliga- och möjligen också tekniska program.

Vid en hastigt inkallad presskonferens på måndagen berättade kommunalråden Torkild Strandberg (FP) och Cecilia Brorsson (M) samt skolpolitikerna Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden (FP) och vice diton  Erik Raita (M) samt chefen för utbildningsförvaltningen Tomas Johansson om planerna som initialt berör cirka 300 gymnasieelever och med en flyttningskarusell som kommer att kosta runt 20 miljoner kronor.
Syftet är att göra gymnasieskolan mer attraktiv för eleverna.
– Men kan samtidig ses som en del i stadens skol- och stadsutveckling, säger Torkild Strandberg och menar att det var ett ”feltänk från början att placera gymnasieskolan där den i huvudsak finns idag”.
Symbiosen gymnasister och stadskärna är tillsammans utvecklande för alla parter menar politikerna samstämt.
– Caféer, stadsbibliotek, eleverna och mycket annat vinner på att vi får ner gymnasieskolan i centrum, anser Torkild Strandberg.

Annons
 

Som Landskrona Direkt redogjorde för i somras attraherar gymnasieskolan i Landskrona endast 51 procent av stadens elever. Bland dem som väljer teoretiska program är andelen endast 41 procent.  Övriga elever väljer gymnasieskolor i framför allt Helsingborg och Lund. – Det främsta skälet att eleverna väljer andra kommuner är att många föredrar en skola som ligger i centrum, säger Tomas Johansson och menar att exempelvis den i utkanten placerade Vipan i Lund tvingades till liknande åtgärder som nu är på gång i Landskrona.

Vi hoppas att fler elever ska vilja gå i gymnasiet här. Gymnasieskolan i Landskrona håller minst lika god kvalitet som i kranskommunerna och har ett brett utbud, säger Lisa Flinth.
Under presskonferensen talades det också om att Skolverkets analyser visar att pendling till skolor längre bort, drabbar de elever som kan behöva extra stöd för att klara gymnasiet. Ett antal elever återvänder därför under det första året till att gå gymnasiet i sin hemkommun.
Dessa elever blir dessutom lidande av att man inte läst samma kurser samtidigt på den skola man startade sin utbildning på, förklarar Lisa Flinth samtidigt som samtliga politiker och tjänstemannen bedyrar sin tilltro till det ”fria skolvalet”.
Men flera av dem som byter tillbaka till sin hemkommun behöver extra stöd för att klara av studierna. De vill vi hjälpa, betonar Tomas Johansson.

Planerna att placera en gymnasieskola i centrum är del av en större översyn av skollokaler i Landskrona. I rockaden ingår att bland annat att högstadiet på Dammhagskolan som idag finns i skolans så kallade 50-talstillbyggnad flytas till A-huset på GA-skolan och inlemmas i Seminarieskolans organisation. Samtidigt rapporteras det att PeterSven-skolan fått tillstånd att driva en F-9 skola i central Landskrona.
Det gäller för 250 elever och just nu letar de på lämpliga lokaler. Denna skola planeras också att starta hösten 2013 precis som gymnasieskolan i centrum, säger Tomas Johansson.

Under dagen har berörd skolpersonal informerats. Rolf Hammarlund, rektor på Seminarieskolan som enligt planerna byggs ut och blir en F-9 skolan ställer sig positiv till utkastet han fått se.

– Detta låter mycket spännande och ligger helt i linje med vad personal, föräldrar och elever har önskat sig. Dessutom ser jag redan nu en fördel i den framtida organisationen när andra krav kommer att gälla kring lärarnas behörighet, säger han.

Behandlingen av förslaget inleds nu i utbildningsnämnden och beslut där väntas att fattas i februari innan förslaget vandrar vidare till kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige.
– Vi har haft en dragning i nämnden och jag hoppas och tror att vi ha en bred politisk majoritet för förslaget, avslutar Lisa Flinth.


I förslaget flyttar hela Kulturskolans verksamhet ut till Gullstrand något som i sig öppnar upp för planerna på en saluhall i den tidigare saluhallen.


Seminarieskolan växer och tar A-huset (på det som tidigare var GA-skolan) i anspråk där det i framtiden blir ett högstadie.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser