Annons

Inga beslut om pengar till IP

På torsdagen var det budgetberedning på stadshuset och en av punkterna på dagordningen var om det finns pengar att skjuta till en renovering av nuvarande Idrottsplatsen till 2014 med anledning av UEFA:s krav. Något beslut kom man dock inte fram till. – Budgetberedningens slutsats idag är att vi behöver mer underlag. I första hand behöver vi bättre besked kring BoIS egna funderingar samt vad de kommuner som under hösten protesterade mot arenakraven har kommit fram till. Här behöver vi mer kunskap innan vi kan ta ställning, säger Cecilia Brorsson, kommunstyrelsens vice ordförande (M). Niklas Karlsson (S) menar att man måste ta ett helhetsgrepp i frågan. – Budgetberedningen ska få föredragning av olika alternativ, kommenterar han. Stefan Olsson (SD) menar att man måste höra med andra kommuner hur de resonerar samtidigt som BoIS måste lägga sina kort på bordet. – När det gäller kraven från UEFA, bad vi fritidsförvaltningen att ta kontakt med andra klubbar/kommuner som har fått samma krav på sig, för att höra hur de skall förhålla sig till kraven. Vi blev överens att det går inte att både lägga 15-20 Mnkr på upprustning av idrottsplatsen och samtidigt att BoIS får en eventuell ny arena. Det är inte rimligt och rättvist mot de andra klubbarna i Landskrona och enbart investera på idrottsplatsen för dessa summorna, det finns fler som har behov av upprustning. En utväg är att söka dispens till fotbollsförbundet i väntan på en eventuell ny arena. Vad händer nu? – Nu får vi vänta 1-2 veckor innan fritidsförvaltningen återkommer med en redovisning hur de andra klubbarna som är i samma situation som BoIS är i, gör med de nya arenakraven. Sedan måste BoIS presentera hur de tänker agera med en ny arena, därefter får vi ta ställning till deras krav eller förslag, avslutar Stefan Olsson. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) har beretts tillfälle att ge sin syn på saken men liksom tidigare i ämnet valt att avstå

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser