Annons

Många nya ansikten på Kunutsbalen

S:t Knuts Gille i Landskrona höll i lördags sin årliga högtidsstämma med knutsbal på Hotel Öresund. Intresset för deltagande var som vanligt mycket stort och gillets ålderman Lennart Söderberg kunde i år hälsa 185 gillesmedlemmar och gäster välkomna. Nästa år, då Landskrona firar 600 år som stad, kommer Knutsgillets 70:e högtidsstämma i modern tid, att hållas. Knutsgillet har anor från tidig medeltid då det som mest fanns ca 50 knutsgillen i det dåvarande Danmark. Under medeltiden fyllde knutsgillena en viktig funktion som sociala skyddsnät för handelsmän och hantverkare och tjänade som en motvikt mot Hansan som då hade stor makt kring Östersjön. Gillena verkar nu endast som sällskapsgillen med gamla traditioner. Under årets högtidsstämma togs 20 recipiender, dvs. nya medlemmar, in i gillet. Åldermannen hade dessutom äran att dela ut en 50-årsdekoration, en guldduva, till gillesbroder Henrik Schlasberg, som dessutom representerar tredje generationen gillesmedlemmar i sin familj. Till 25-årsjubilarerna, Ann Alberoth Keiller, Håkan Olsson samt Ingrid och Bengt Radsjö, utdelades silverduvor. Gillets hedersmedalj för förtjänstfulla insatser delades ut till Stig Laurenius och Christina Elbegårdh. Högtidsstämman förenade som alltid högtidlighet och uppsluppen stämning under ledning av ålderman Lennart Söderberg, som även i år underhöll deltagarna med underfundigheter. I enlighet med traditionen, avslutades högtidsstämman med att årets fågelkung och fågeldrottning hissade gillesduvan som ett tecken på att ”Fred och Endräkt” ska råda. Kvällen fortsatte med supé och knutsbal och innan duvan åter halades, en timme efter midnatt, hördes många glada skratt, skönsång av kören Divertimento och tonerna från Domnivets Orkester som fyllde dansgolvet. Recipiender med efternamn i bokstavsordning: Bo Ahlenius, Helle Ahlenius Pallesen, Sandra Alm, Rikard Bengtsson, Marie Bengtsson, Paul Hastings, Petra Cullborn Hastings, Fredrik Heidenholm, Eva Heidenholm, Elias, Magnus Härngren, Josephine Härngren, Maria Kjaer, Sonny Larsson, Åsa Stenberg, Tomas Svensson, Theres Dahlström Svensson, Björn Zetterström, Hanna Zetterström och Rodolfo Zúñiga.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser