Annons

Dum – Dummare – Dopad!

I höstas berättade vi om att Friskis & Svettis låtit ett 30-tal av sina funktionärer genomgå en dopingutbildning. Utbildnings- och informationsarbete i ämnet fortgår under våren och nyligen fick föreningens styrelse sätta sig i skolbänken och gå i genom RFs (Riksidrottsförbundets) utbildning i dopingfrågor. Utbildningen genomfördes under ledning av Jan Hökmark från Skånesidrottsförbund. – Förutom utbildningen och ett prov upprättade styrelsen en handlingsplan mot dopingen. Handlingsplanen innefattar bland annat, utbildning av alla funktionärer i föreningen, rutiner för hantering av dopingfrågor/problem, riktlinjer för akuta situationer och genomförande av oannonserade dopingkontroller. Alla aktiva inom föreningen kommer att genomgå samma utbildning senare under 2012, meddelar Jan Trygg. Vid diskussionerna under utbildningen accentuerades föreningens syn på doping som ett problem som är för stort för att kallas ett ”gym-problem”. – Gymmen ska ta sitt ansvar men eftersom doping används i såväl grov brottslighet som ibland tonåringar som vill öka sitt självförtroende får frågan inte stanna inom ”gym-väggarna”. Frågan måste tas på allvar och precis som folkhälsorådet förespråkar tas upp som ett samhällsproblem, förklarar Jan Trygg. När nu Friskis & Svettis styrelse i Landskrona lagt grunden ska föreningen se till att fortsätta med sitt arbete genom att ta till sig aktuella kunskaper och att sprida dessa vidare inom organisationen såväl till funktionärer som till medlemmarna. En sådan kunskap är många oönskade ämnen finns i kosttillskotten. – En studie gjord av det amerikanska testföretaget HFL 2007 visade att av 54 testade kosttillskott innehöll ungefär 11% produkterna påvisbara mängder av Efedrin. Andra stimulansia och steroider fanns tillsammans i ca 25% av kosttillskotten som undersöktes. I Sverige omsätter marknaden med kosttillskott 3 miljarder kronor enligt RF, informerar Jan Trygg. Som tillhörig i en idrottsförening, som till exempel Friskis & Svettis, är det den enskilde som har ansvar för det man stoppar i sig och om detta leder till ett utslag i en dopingkontroll får man alltid ta konsekvenserna, det vill säga uteslutning ur föreningen. – F&S vill inte medverka till att orsaka några omedvetna intag av förbjudna substanser och har, som ett led i vårt dopingarbete, beslutat att inte sälja någon form av kosttillskott, poängterar Jan Trygg. Nästa steg i föreningens dopingarbete är att implementera en handlingsplan, sprida information och utbilda medlemmarna och funktionärerna , samt att beställa egna oannonserade dopingkontroller. – Föreningen ställer upp på devisen: Dum, Dummare, Dopad! Och vädjar till alla medlemmar om att hjälpa till med att skapa en dopingfri träningsmiljö.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser