Annons

Kyrkan fick marken för en krona

Kyrkan har köpt marken under och intill Sofia Albertina kyrka för 1 krona. Kommunstyrelsen beslutade i torsdags att sälja marken som Sofia Albertina kyrka står på till Svenska kyrkan och Landskrona församling för den överkomliga köpeskillingen av en krona. Landskrona stad har hittills ägt marken som kyrkan är byggd på. Marken är utfyllnad av havet och på platsen har aldrig funnits annat än just Sofia Albertina. – Det är därför logiskt att marken med viss omgivning ägs och förvaltas av Svenska kyrkan och Landskrona församling, skriver stadsdirektör Stefan Johansson och mark- och exploateringschef Mårten Olsson i beslutsunderlaget. Något som politikerna höll med om och accepterade försäljningen av marken som kyrkan står på samt en remsa på 5-10 meter runt densamma. Beslutet underlättar nu i gränsdragningen mellan vem som ska sköta vilka grönytor runt kyrkan.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser