Annons

Därför fälls även kastanjen

Som vi skrev i går ska de över 100-åriga träden i den japanska trädgården inne i konsthallen falla offer för sågen. Häromåret fälldes en stor björk sedan denna kommit för nära själva byggnaden. Nu är det kraftfulla boken som ”äter sig in i konsthallen”. Frågan är varför det till synes oskadade centralt placerade kastanjeträdet också ska sågas ner? – Hade det varit omvänt att det var boken som stod centralt hade den fått vara kvar. Kastanjen hotas av sjukdom och lär inte ensam klara av vindfånget som det kommer att utsättas för. Det är vad expertis som vi varit i kontakt med säger, berättar Åke Olsson chef på kommunens parkenhet. Slottsparkens växtbestånd härstamma till vissa delar från en park i Köpenhamn, vilken skulle falla offer för en gatureglering. – De nu aktuella träden härstammar alldeles säkert från denna epok. Det vill säga att de planterades i Landskrona i slutet av 1800-talet, säger kommunens trädgårdsingenjör Magnus Landtblom som utan att ha varit direkt inkopplad på de nu aktuella fällningarna ger sitt stöd åt tillvägagångssättet. – Det finns hotbilder mot kastanjeträden, säger han och nämner skadedjur och sjukdomar som drabbar träden. – Dessutom har de tre träden som växt på platsen gett varandra stabilitet och vindskydd. Frågan är om kastanjeträdet ensam klarat av en storm, säger Magnus Landtblom och tror att så inte är fallet. Slottsparken med strandpromenaden utmed sundet anlades år 1880. Hundra år senare flyttades växter hit från Weibullsholms växtsortiment. Köpenhamnarna tillsammans med Weibullsholmare gör att Slottsparken kan uppvisa en hel del botaniska rariteter.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser