Annons

Enoch Thulingymnasiet utvecklar utbildningen i Dominikanska Republiken

Två lärare från Enoch Thulingymnasiet är inbjudna av utbildningsinstitutionen Infotep i Dominikanska Republiken för att diskutera och planera gemensamma framtida projekt. – Inbjudan är en direkt följd av det samarbete som Enoch Thulingymnasiet haft de senaste åren med Infotep i Santo Domingo, berättar Bo Ståhl, lärare och projektledare för Enoch Thulingymnasiets internationella kontakter. – I samband med att lärare och elever från Infotep besökte Enoch Thulingymnasiet i oktober förra året fick vi en förfrågan om vi var villiga att hjälpa Infotep med att utveckla flera av deras utbildningar, berättar Bo Ståhl som tillsammans med kollegan Enrique Zuloaga i veckan åker till Dominikanska Republiken för att träffa Infoteps skolledning och landets utbildningsminister. Infotep är en rikstäckande utbildningsinstitution som drivs av staten i Dominikanska Republiken tillsammans med organisationer från facket och arbetsgivarna. – Fler än 300.000 elever passerar Infoteps utbildningssystem varje år, så det är en väldigt stor organisation, berättar Bo Ståhl. – I första hand vill de ha hjälp med att starta en ny utbildning inom applikationsprogrammering för mobila enheter så kallade smartphones men de vill också ha hjälp med att implementera entreprenörskapstänkande i sina utbildningar. Fakta Dominikanska Republiken (jämförelse med Sverige inom parantes) 9,9 miljoner invånare. (9,4 miljoner) BNP per invånare 4618 US$ (43903 US$) Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen 69,6 % (99 %) Arbetslöshet bland unga kvinnor 44,5 % (23,7%) Arbetslöshet bland unga män 21,2 % (26,3 %) Statliga utgifter för utbildning 1,2 % (7,1 %) Källa: www.globalis.se Dominikanska staten har antagit ett långsiktigt program för landets utveckling och där ingår bland annat att antalet småföretagare i landet ska öka. – Vi kommer att redovisa olika erfarenheter från Sverige hur olika stimulanspaket kan göra det möjligt att öka antalet småföretagare. Skolledningen vid Infotep är mycket intresserad av hur svenska lärosäten stimulerar och stöttar studenter via inkubatorer och olika nätverk. En modell som de gärna vill lära sig mer om. Infotep vill även ha hjälp av Enoch Thulingymnasiet med att utbilda och kompetensutveckla sina lärare. – Det är en stor uppgift som vi inte klarar av på egen hand utan har därför inlett samtal med Malmö Högskola om ett samarbete, berättar Bo Ståhl. – I de fall vi inte själva kan genomföra utbildningarna vid Enoch Thulingymnasiet kommer vi att vända oss till externa utbildare som kan erbjuda den spetskompetens som Infoteps lärare och skolledning efterfrågar. Det är ett mycket spännande uppdrag som vi är mycket ödmjuka inför. Här gäller det att lyssna på deras behov och önskemål och utifrån det göra en bedömning hur vi ska gå vidare i vårt samarbete, avslutar Bo Ståhl.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser