Annons

Betygslyft för Landskronas grundskolor

Nu lyfter betygen för årskurs 9 eleverna i Landskrona rejält.  Höstbetygen för sistaårseleverna i grundskolan är nio procent högre än årskurs 9-betygen i fjol. Detta innebär en höjning av genomsnittsbetygen från 171,4 poäng 2010 till 186,9 poäng i år. 2009 var snittbetyget 174,5 poäng.

Eleverna får 16 betyg. Ett godkänt betyg är värt 10 poäng, ett väl godkänt betyg 15 poäng och ett mycket väl godkänt betyg 20 poäng.

Annons
 

Från höstbetyget har tidigare år niornas betyg höjts med minst 15 poäng till slutbetyget efter vårterminen. Skulle detta ske även 2012 så kommer slutbetygen i genomsnitt ligga kring 200 poäng. Klart över vad Landskronaeleverna haft i genomsnitt under en rad av år. Riksgenomsnittet på kommunala skolor är 207 poäng, vilket är stadens mål i skolplanen.
– Höstbetygen visar att de ansträngningar som görs i Landskronas skolor, både av elever och av lärare, nu ger resultat. Genom fokus på kunskap och med höga, men realistiska förväntningar ökar nu betygsresultaten, säger Lisa Flinth (FP), ordförande för utbildningsnämnden i ett pressmeddelande.

Störst förbättring det senaste året har gjorts av Dammhagskolan (11 %) och Västervångskolan (10,9%). Glumslöv skola har högst genomsnittliga betygsvärde (212,3 poäng).
– I drygt två år har vi på alla skolor drivit ett målmedvetet pedagogiskt förbättringsarbete med sikte på bättre elevresultat. Kvalitet och ökad måluppfyllelse har stått i fokus, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.
  Arbetet har nu gett resultat. En rejäl förbättring av elevernas betyg. Detta är mycket glädjande, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser