Annons

Campingfnurran tillfälligt löst

Om inte en kovändning eller en pudel, så har åtminstone nya turer i campingfrågan uppenbarat sig.
– Vi har hittat en lösning på den ”lilla fnurran” som var, säger Börje Andersson (Opol.) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det hela har sitt ursprung i ett tilläggsyrkande vid senaste KS-mötet där Sverigedemokraternas fick igenom ”att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en alternativ planprogram/detaljplan med campingen bevarad i dess nuvarande form, som komplement till detaljplan där campingen är flyttad”.  Frågan var igår uppe till diskussion i  stadsbyggnadsnämnden.
– En ening nämnd var också överens om tolkningen av yrkandet, säger Börje Andersson.
Vi är överens om att här föreligger ett formuleringsfel. Alltså ett missförstånd, säger han och fick nämnden med sig på hur handläggningen nu ska fortgå.
– Förvaltningen tar fram en konsekvensutredning av vad det innebär om vi undantar campingen från exploateringen av Norra Borstahusen istället för att ta fram en parallell detaljplan, säger nämndsordföranden.
– Detta bör vi hinna med till februari. Sen kan en del slirningar ske när det ska ut i nämnderna. Men åtminstone bör allt finnas på bordet till i mars, tippar förvaltningschef Per-Fredrik von Platen.

Annons
 

Det som nu ska belysas är bland annat den nya stadsdelens funktion och attraktion med respektive utan campingen. Även campingens utvecklingspotential i nuvarande läge kontra det föreslagna i Lill-Olas ska lyftas fram.
– Därtill ska de ekonomiska konsekvenserna för staden och marknadens aktörer åskådliggöras. Jag tycker detta är ett bra beslut som jag dessutom menar kommer att stärka argumenten för det gjorda planprogrammet, säger Börje Andersson.

 Att Sverigedemokraterna skulle gjort en ”pudel” skriver inte  partiets KS-ledamot, Stefan Olsson, under på, ej heller att det skulle föreligga något ”formuleringsfel” eller något ”missförstånd”.
– Vi har haft ett möte med våra medlemmar och hört oss för hur de tycker att vi ska gå vidare, förklarar han. Viljan  på mötet var enligt Stefan Olsson att inte låta arbetet ta ytterligare ett år och därmed stora kostnader, något som varit  fallet om en parallell detaljplan skulle tas fram, utan istället acceptera en konsekvensutredning där partiet fått vara med och ta fram kriterierna.
Om detta har jag sedan haft ett möte med Per-Fredrik von Platen, säger han.

Frågan är då om man inte är tillbaka på den ruta som Socialdemokraterna föreslog i sitt återremissyrkande?
– Nej. De ville helt undanta campingen och det har vi inte sagt. Däremot vill vi ha konsekvenserna tydligare belysta om den är kvar eller som i planen, flyttad. När detta är gjort i februari/mars så äger vi frågan och kan då ta ställning, avslutar Stefan Olsson.

– Nu gäller det att visa att vi har fortsatt styrfart och behandlar frågan på ett trovärdigt sätt. Det handlar om att vända Landskronas utveckling och det gör vi med Norra Borstahusprojektet och de 1000-1100 nya attraktiva bostäderna det innebär. Vi kommer att få den inflyttning vi önskar utifrån som kommer att öka vår skattekraft och som därmed kommer att bidra till vår framtida välfärdsförsörjning. Ingen hade blivit gladare än jag om det kom upp ett annat förslag som visade på hur man vänder på stadens negativa utveckling med ett skenande försörjnigsstöd, men något sådant finns inte i dagsläget, avslutar Börje Andersson.

Många turer har det varit och det lär bli intressant att se hur ledamöterna tänker angripa ”Planprogram för Norra Borstahusen” när frågan tas upp vid årets sista fullmäktigemöte som äger rum på måndag. 
Och oavsett om ”fnurran” nu är tillfälligt löst så lär debatten återkomma framåt vårkanten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser