Annons

Anders Karlsson vill se en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Karlsson från Landskrona tar initiativ till ett medborgarförslag för att lyfta frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

I utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi blir investeringar i infrastruktur en allt viktigare konkurrensfaktor, menar Anders Karlsson och ser en fast förbindelse som en nödvändig framtidssatsning för att Sverige och Norden ska stå väl rustade i den globala ekonomin.

Annons
 

– Infrastruktur som förenar våra nordiska länder underlättar både för medborgarnas arbetspendling och för godstransporter. En fast förbindelse länkar samman arbetsmarknadsregionerna och ger en ökad sysselsättning vilket i sin tur skapar tillväxt och ökat välstånd genom större möjligheter för både individer och företag, poängterar han och blickar ytterligare något söder ut.
 De positiva effekterna av gränsöverskridande satsningar illustreras till exempel av Öresundsbron där båda länderna har vunnit på en mer integrerad arbetsmarknad.  

– Det är väldigt viktigt för Skånes, Sveriges och Nordens utveckling att denna förbindelse kommer till. För nå framgång måste vi driva en framgångsrik opinionsbildning och ett sätt är att väcka frågan exempelvis i form av medborgarförlag, avslutar Anders Karlsson som har hela Nordiska rådets s-grupp bakom sig i förslaget.
Nordiska rådets s-grupp.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser