Annons

Västra Fäladen alternativ för Landskronahem

Idag klockan 8.30 satte sig Landskronahems styrelse i möte för att diskutera och besluta sig för var bolagets huvudkontor i framtiden ska ha sina lokaler.
Det var tidigt i år som Landskronahems huvudkontor ödelades av en anlagd brand och vad som ska hända med lokalerna på Karlslundstorget och var det kommunala bolaget i framtiden ska husera har det hittills varit hysch-hysch kring.

I veckan har ett rykte dock seglat upp som gjort gällande att bolaget blir kvar på Västra Fäladen och tar i sådana fall över lokalerna som idag inhyser Folkets hus.
När Landskrona Direkt nyligen via e-post ställde ett flertal frågor till ledamöterna fortsatte emellertid hemlighetsmakeriet.
­ Jag har läst dina frågor men ser i nuläget ingen anledning att kommentera någon av dem, svarade exempelvis moderaten Leif Thorsell.

Annons
 

Sverigedemokraten Alf Andersson som tidigare sagt att han uttalar sig om styrelsearbetet först sedan protokollen justerats, valde också att inte svara på e-posten.
Detsamma gjorde Landskronahems ordförande Torkild Strandberg (FP) som även ignorerade påminnelser men som vid tidigare tillfälle hållit sig kort och sagt att ”vi har gett i uppdrag åt VD att hitta ett fungerande huvudkontor”.
Hans partikollega i styrelsen Gunlög Stenfelt beklagar tystanden.
– Det vore önskvärt att kunna informera mer men samtidigt så är det som VD framför att i ett förhandlingsläge lämnar man inte alla korten på bordet.

Ett undantag finns och det är Niklas Karlsson (S) som gör ett försök att svara på frågorna sedan det förra magra beslutsprotokollet var justerat.

Varför heter punkten i styrelseprotokollet Bronsängen istället för Huvudkontoret?
– Fastighetsbeteckningen är Bronsängen antar jag.

Diskuteras annat än Landskronahems huvudkontor under punkten Bronsängen?
– Nej

Det framgår inte några diskussioner eller förslag i protokollet. Är det okej att en så pass viktig fråga för bolaget inte dokumenteras mer detaljerat?
– Det är praxis eller hävd som ligger bakom. Protokollen är beslutsprotokoll och därför redovisas inte mer. Ibland kan det vara motiverat att redovisa utförligare.

Vilka lämpliga lokaler redogjorde VD för?
– Egentligen inga alls utöver det som nämnts sedan innan, det vill säga tidigare lokaler i Bronsängen samt nuvarande lokaler på Västra Fäladen.

Var anser du att Landskronahems huvudkontor ska förläggas?
– Jag har sagt sedan tidigare att utgångspunkten för mig är att huvudkontoret flyttar tillbaka. Utredningen som VD har i uppdrag att göra får redovisa olika alternativ och konsekvenserna av dem. Därefter får styrelsen ta beslut.

Hur ska allmänheten tillgodoses med information när protokollen är så knapphändiga som de är idag?
– Landskronahem är ett helägt kommunalt bolag. Insynen ska vara därefter. Utöver protokollen är ledamöterna i styrelsen politiker och som sådan svarar jag mer än gärna på bolagets angelägenheter och som ankommer på mig som styrelseledamot.

Hur kan bolaget bli mer transparent?
– Sekretesslagen ska användas restriktivt och från bolagets sida måste vi vara öppna och tydliga i vår kommunikation. I första hand mot hyresgästerna men också mot allmänhet och media.

Landskronahems VD Helena Fremle ger sin förklaring i ärendet och tycker inte att det är dimridåer att kalla huvudkontoret för Bronsängen i protokoll.
–  Det är inga konstigheter med att det skrivs Bronsängen –  fastigheten heter Bronsängen 3.

– Sedan 1/1 2011 så råder det en ny lagstiftning angående allmännyttan, där lagstiftaren tydligt anger att allmännyttiga bostadsbolag skall verka utifrån affärsmässiga principer. Detta medför en kraftig förskjutning mot hur de privata fastighetsbolagen arbetar. En eventuell förhandling som redogörs i media skulle påverka företagets förhandlingsutrymme, säger hon vidare.

Göran Nyström sa i samband med att han fick sparken från Stugbybolaget att ”Stugbybolaget ska vara öppet med offentlig styrning och insyn. Det är annorlunda villkor för offentliga bolag än privata. Allmänheten har rättighet att få veta vad det är vi gör.”.
Ser du på samma sätt på Landskronahem?
– Jag håller i princip med Göran Nyström om det skall vara  publikt och öppet, vilket dock inte alltid är helt enkelt att förena med att bostadsbolaget skall drivas utifrån affärsmässiga principer, avslutar Helena Fremle.

Nu återstår och se om alla nyfikna får besked efter dagens möte eller måste vänta till protokollet justerats.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser