Annons

Venezianska kvaliteter på Jönsaplan

En enig stadsbyggnadsnämnd kunde igår klubba genom detaljplanen för Jönsaplan.
– Om allt går på räls så kan byggstarten ske nästa höst, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson (-).
– Jag är glad att beslutet fattades i enighet. Det är oerhört viktigt för Landskrona att vi nu visar att vi kan hantera frågor av dignitet. Det är en symbolhandling att vi äntligen är i hamn.

Frågan om Jönsaplans framtid har stötts och blötts under snart ett decennium.
Länsstyrelsen har dock tidigare i år lämnat klartecken för en kvartersliknande byggnation i enlighet med den gamla 1700-talsstaden, med markerade kvarter och gatunät, som omger Jönsaplan.
– Det är JM som har byggrätten och de har stor erfarenhet av liknande bostadsprojekt. Sen är det Johan Celsing Arkitektkontor, alltså samma kontor som ritat på det digitala kulturhuset, som skissat på utformningen av kvarteret, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen om förslaget som innefattar 82 lägenheter i 7 trapphus.  I kvarteret finns lokaler i strategiska, attraktiva lägen, exempelvis för en restaurang med uteservering samt för andra kommersiella ändamål. 
Bostadsgården som blir privat är nära nog kvadratisk och har enligt detaljplanen ”Venezianska kvaliteter”. Det vill säga att gården öppnas mot vattnet i väster (se skiss nedan) och att detta leds in på gården genom en kanal så att de boende rent av ska kunna angöra sin bostad med en mindre båt.
– Kvarteret har förutsättningar att bli en riktig pärla, säger Börje Andersson och poängterar glädjande att kommunen äger marken men att spekulera i markpriset låter han sig inte göra.
– Tomter med sundsutsikt brukar kosta en del.
Inom området finns den tidigare Köpenhamnsterminalen, ritad av Aina Berggren och som anses vara en värdefull kulturhistorisk byggnad.
Troligen ger vi den en ny placering där den kan få en ny funktion, säger Per Fredrik von Platen.

Annons
 

Med klartecken från länsstyrelsen, positivt yttrande från Svenska kyrkan och inte minst en enig nämnd i ryggen, ska väl knappast kommunstyrelsen eller fullmäktige lägga några hinder i vägen.
Vi har en lågkonjunktur som biter i skinnet, avslutar Per Fredrik von Platen som trots allt även han är en försiktig optimist som hoppas få se spaden i marken under 2012.


Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser