Annons

Tuffa ekonomiska år väntar

De stora ekonomiska svängningarna i Europa påverkar även ekonomin på lokalt plan. Det slog man fast på måndagens kommunfullmäktigemöte då man klubbade genom en kompletteringsbudget för 2011 och 2012. För att möta de minskade skatteintäkterna och de ökade kostnaderna 2011 beslutades att ge stadsledningskontoret i uppdrag att sälja värdepapper för maximalt 100 miljoner kronor vid behov.
För att göra detta möjligt justerades dagordningspunkter omedelbart för att ge ekonomiavdelningen tidsrum.
– Det har varit ett bra år men det beror mycket på bokföringsteknik. Vi behöver helt enkelt pengar för att betala en del investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

En del förändringar blev det i kompletteringarna för 2012 jämfört med det förslag som kommunstyrelsen kommit med. Bland annat fick Socialdemokraterna genom en ökning av anslaget till projektet Jobb till ungdomar från 1,6 miljoner kronor till 2,3 miljoner. Dessutom återremitterades ett projektanslag på 1,4 miljoner kronor gällande ”modellskola” och ”skoldatatek” hos utbildningsnämnden. Ärendet lär komma som en egen punkt längre fram.
Kommunfullmäktige beslutade efter votering att budgetera en förväntad utdelning på 3 miljoner kronor från de kommunala bolagen.
Intäkterna i form av skatter och stadsbidrag 2012 kommer enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) att minska med 10,5 miljoner kronor.
Det är väldigt diffusa siffror men vi omsätter cirka 2 miljarder kronor och då vi budgeterar med en vinst på någon miljon så är detta närmast att räkna som felräkningspengar. Vi måste helt enkelt ha större marginaler, säger Torkild Strandberg.
Han vill dock inte precisera några åtstramningar.
– Vi måste vända på varje krona, bli mer effektiva, förklarar folkpartisten utan att precisera varken var det ska sparas eller om det finns områden som inte kommer att drabbas.
– Jag vill inte gå in i några detaljer idag. Det får framtiden utvisa, säger Torkild Strandberg och menar att det inte finns några heliga kor.

Annons
 

– Skolan är ett prioriterat område men även här måste vi bli mer effektiva om vi kan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser