Annons

117 hemlösa barn engagerar Jonas Esbjörnsson

Socialdemokraten Jonas Esbjörnsson har inför dagens möte i fullmäktige varit flitig vid tangentbordet. Dels ställer han i en interpellation fem frågor om försörjningsstöd till individ- och familjenämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP), dels lägger han en motion med rubriken ”Bostad, en social rättighet”.
De fem frågorna Jonas Esbjörnsson vill ha svar på lyder:
Hur många Landskronabor uppbär försörjningsstöd idag jämfört med
för ett år sedan?
– Hur många av dem som uppbär försörjningsstöd gör det på grund av att de blivit utförsäkrade ifrån Försäkringskassan och A-Kassan?
– Hur många fler räknar du med kommer att behöva söka försörjningsstöd efter nyår på grund av att de är utförsäkrade?
–  Hur ser du på att regeringen vältrar över kostnader på kommunerna på detta sätt?
– Kommer du att ta ett initiativ till att uppvakta regeringen om att detta är ett stort problem för kommunen men även för den enskilde individen?

Om motionen
Tillgången till en egen bostad är grundläggande för oss människor. Därför är det ett misslyckande att det finns människor i Landskrona som inte ens har tak över huvudet varje kväll. Vi anser att det finns mer som kommunen kan göra för att motverka hemlöshet. Målet måste vara att ingen i Landskrona ska vara hemlös – en nollvision för hemlöshet, skriver han och menar att en framgångsrik strategi för att arbeta bort hemlösheten innehåller både socialpolitiska åtgärder och bostadspolitik.

Annons
 

Socialdemokraten vill även se en ”tak-över-huvudet-garanti” för den som tillfälligt hamnat i sådan situation men är noga med att understryka att målet alltid  måste vara en riktig bostad för alla.

Jag vill att kommunen prövar metoden ”housing first” eller låt oss i Landskrona kalla det ”bostad först”. Metoden innebär att den hemlöse, utan att behöva visa exempelvis nykterhet, får en riktig bostad. Utifrån det börjar sedan arbetet med att lösa de bakomliggande orsakerna till hemlösheten. Mycket talar för att en trygg punkt i tillvaron ökar förutsättningarna för att lösa övriga problem. Det finns positiva erfarenheter av metoden från USA och Tyskland och i Sverige tillämpas den nu i Stockholm och i Helsingborg, säger Jonas Esbjörnsson som vill att kommunen fäster extra stor vikt vid barnperspektivet.
– Varken akutboet eller tillfälliga placeringar på hotell är bra lösningar för barn. Särskild uppmärksamhet bör därför fästas vid hur man löser bostadsproblem för barnfamiljer, avslutar han.

Vid den senaste dragningen i individ- och familjenämnden räknades 218 hushåll varav 264 vuxna och 117 barn som hemlösa i Landskorna, årets högsta siffror.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser