Annons

Landskrona kvar i EON-racet

EON meddelade idag att företaget går vidare och undersöker möjligheterna att bygga en förgasningsanläggning i Landskrona eller Malmö. Tre orter i Skåne har varit aktuella, Malmö, Helsingborg och Landskrona, och idag kom beskedet att EON nu fortsätter med Landskrona och Malmö.

– EON:s intresse för Landskrona visar på möjligheterna att utveckla staden till ett centrum för framtida näringslivs- och energisatsningar. Fler arbetstillfällen och nya bostäder ger fler invånare, vilket garanterar välfärden, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (fp).

Annons
 

Vi välkomnar att EON vill gå vidare med Landskrona. Nya arbetstillfällen är kärnan i utvecklandet av staden, säger Niklas Karlsson, oppositionsråd (s).

Förgasningsanläggningen är tänkt att bli ett nationellt center för förnyelsebar biogasproduktion. Anläggningen planeras att tas i drift 2016 och producera 1,5 TWh. Nästa steg blir att Landskrona stad går vidare i diskussionerna med EON om var anläggningen kan placeras och vilken utbyggnad av omkringliggande infrastruktur som krävs.
– Nu fortsätter vi processen med EON. Landskronas stora fördel är att staden har samtliga tre trafikslag som behövs, såsom vägar, järnväg och hamn,
säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Anläggningen är planerad att börja byggas 2013 och tas i drift 2016. När anläggningen är fullt utbyggd kommer den att erbjuda ca 150 personer arbete.

Läs mer: Eon planerar för landets största biogasanläggning

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser