Annons

Fritidsnämnden positiv till bryggförslaget

Det finns anslaget fem miljoner kronor till en ny brygga i Lill-Olas inför kommande badssäsong. I går gav fritidsnämnden sin välsignelse till det förslag på brygga i två plan som Tom Sörensson, utvecklingsstrateg på fritids- och kulturförvaltningen tillsammans arkitektfirman Magasin A  utformat.
– Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut, säger Tom Sörensson.

För att nå ett baddjup av cirka 1,4 meter, blir den nya bryggan cirka 225 meter lång, det vill säga  90 meter längre än den gamla T-bryggan som angripits och urholkats av skeppsmask.

Annons
 

Den nya bryggan byggs även den helt i trä och anläggs cirka 25 meter norr om den äldre T-bryggan i Lill-Olas. Den gamla bryggan behålls dock, om än rejält förkortad  och sammankopplas med den nya bryggan via en övergång.
– Genom att förkorta och behålla den friska delen av den äldre bryggan kan vi använda denna som handikapp- och solbrygga under sommaren. Det gör också att vi kan riva den undermåliga handikappbryggan vid barnkolonin.

– Om allt går vägen i KS,  kan vi upphandla bryggan i början av året, och om vädret och vattenståndet tillåter, påbörja arbetet i mars. Slutmålet är invigning till midsommar, men naturens makter bestämmer.

– Bryggan blir högre än tidigare och får belysning. Något som gör att man kan vistas på den året runt, säger Tom Sörensson som nu hoppas att KS-politikerna ska ge sitt godkännande till vad  som kan bli ett nytt landmärke för Landskrona stad.
 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser