Annons

Näridrottsplats planeras på Bronsängen

Ikväll ska fritidsnämnden diskutera budget och verksamhet inför stundande år. Nämnden har tilldelats 12,6 miljoner kronor för nyinvesteringar och reinvesteringar samt, åtgärder för periodiskt underhåll under 2012.  Största delen av den kakan tar den nya badbryggan i Lill-Olas, vilken är beräknad att gå loss på 5 miljoner kronor.

Näst mest pengar 1,9 miljoner anslås åt en utomhusisbana vid ishallen för att skapa bättre förutsättningar för spontanverksamhet under vintern. Lika mycket pengar vill man spendera i Glumslöv där dels utbyggnad av omklädningsrum kostar 1,1 miljon och dels en inlösen av ett lån  på 800 000 kronor för Glumslövs FF.

Annons
 

Som Landskrona Direkt tidigare berättat kommer nästa års satsning på Landskrona BoIS hemmaarena, Landskrona IP, att inskränka sig till en förtätning av läktarräcke, något Svenska Fotbollförbundet ställt som krav inför nästa år. Detta kommer att göras till en kostnad av 200 000 kronor.  En hiss installeras i idrottshallen för en dryg halv miljon och vid
Bronsängens förskola finns planer på en spontanidrottsplats för att skapa bättre förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet närmare bostaden, för barn i åldersgruppen 7-12 år. Här räknar fritidsnämnden att 12. 000 besök per år är rimligt varför 650 000 kronor får anses välinvesterade.
Härtill kommer investeringar en del mindre projekt.

Nu återstår och se om politikerna ställer sig bakom investeringarna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser