Annons

Forskningsprojekt mot gifter i avloppsvattnet

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, genomför tillsammans med Hydrotech, Primozone och Lunds Tekniska Högskola ett forskningsprojekt för att utvärdera olika tekniker för att reducera miljöfrämmande ämnen och läkemedelsrester ur avloppsvatten. Ett projekt som utförs på Lundåkraverket i Landskrona.
– Innehållet i det avloppsvatten som leds till reningsverken speglar det samhälle vi lever i. Avloppsvatten innehåller miljöfrämmande ämnen såsom läkemedelsrester, rester från hushållskemikalier, hygienprodukter och rester från kemikalieanvändning inom industrin. På senare tid har man insett hur många av dessa ämnen som kan orsaka skada när de sprids i vår miljö, berättar Marinette Hagman, specialist inom Utveckling & Benchmarking på NSVA.

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet har EU skapat ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. Inom ramen för Vattendirektivet har EU listat och prioriterat 33 miljöfrämmande ämnen som man i ett första steg ska arbeta för att minska förekomsten av. Även spridning av olika typer av läkemedelsrester via avloppsvatten kan komma att skapa stora risker. Därför vill man titta även på dessa ämnen samt möjlighet till reduktion av sådana.

Annons
 

Parterna ska genom forskningsprojektet tillsammans utvärdera möjliga tekniska processer och kombinationer av dessa för att reducera läkemedelsrester och de 33 prioriterade ämnena enligt Vattendirektivets lista.
– Projektet görs på Lundåkraverket i Landskrona, som är ett reningsverk hårt belastat av olika typer av oönskade föroreningar, bland annat till följd av mycket tung industri inom verksamhetsområdet, säger Marinette Hagman.

Studien genomförs med teknikerna ozonering och skivfiltrering på plats i pilotskala på reningsverket. Eftersom man vill undersöka ämnen som normalt inte kan tas bort i reningsverket behandlas avloppsvatten som redan har passerat reningsverkets biologiska processer.
– För NSVA är det av stort intresse att få mer kunskap om hur denna typ av problem kan lösas för att på bästa sätt kunna förbereda sig på och möta de krav som kommer på rening av avloppsvatten i framtiden, avslutar Marinette Hagman.

Projektet påbörjades förra veckan och kommer att pågå under hösten och vintern.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser