Annons

Stor enighet bakom kulturhus

Redan i mitten av september kunde Landskrona Direkt avslöja att bedömningsgruppen valt att förorda Celsing arkitektkontors förslag till kulturhus för digital teknik. Igår beslutade kulturnämnden samma sak och därmed är alla överens; politiker, tjänstemän och experter, om hur ett framtida kulturhus i Landskrona kan komma att gestalta sig.

Det rör sig alltså om en tillbyggnad på baksidan av teatern i gult tegel som nu vunnit gehör.
Frågan är bara om pengarna, sisådär, 43 miljoner finns för uppförandet, samt ytterligare några hundratusen årligen för driften. 
– Nu överlämnar vi ärendet till kommunstyrelsen som i sin tur har att lämna över det till fullmäktige, säger Gunlög Stenfelt (FP), kulturnämndens ordförande och menar att en enig nämnd gjort valet utifrån praktisk funktion och arkitektonisk kvalité.
– Det nya huset måste stå i värdighet till teatern.  Vårt ansvar har inte direkt varit att titta på ekonomin, säger hon.

Annons
 

Huset är tänkt att uppföras i två etapper. I den första byggs restaurangdelen och i den andra två biosalonger med plats för 70 respektive 120 personer samt en så kallad blackbox.
– En tredje etapp fanns från början med i förslaget och det är en större salong med plats för 200 personer, säger Håkan Persson, tillvardags ansvarig för teatern och menar att denna utbyggnad tillsvidare är bortskalad.
– Tanken är att man istället ska kunna använda den digitala tekniken inne i teatersalongen. Exempelvis om man vill visa direktsänd opera från Metropolitan. Det ger vårt digitala hus en guldkant gentemot andra liknande i vår omgivning.

Placeringen av kulturhuset möjliggör också en utomhusscen i Teaterparken, något som finns med i det vinnande förslaget.
– Det hoppas jag verkligen blir verklighet, säger Håkan Persson och menar att det idag saknas en ordentlig konsertscen i Landskrona.
Nu får vi detta i blackboxen, säger han och förklarar att denna även kan användas för scenkonstframträdanden och scenkonstgrupper som har en turnerande verksamhet men som kanske saknar egen fast scen och behöver replokaler och hänsyftar på Landskronas planer på att bli regionens residensstad för teatergrupper. Helt enkelt en ort där grupper kan få tillgång till en scen, verkstäder, provpublik och andra funktioner som krävs för att bygga upp en ny föreställning.

Det som ska stå klart först är alltså den utbyggda restaurangen som blir gemensam för teatern och kulturhuset.
– En förhoppning hade ju varit att denna stod  klar till jubileumsåret 2013. Eller åtminstone att spaden sätts i jorden då, säger Håkan Persson och avslöjar en detalj.
– Här blir Skånes längsta bardisk.

– Vi behöver en vital byggnad som underlättar för aktivitet. Det enda vi vet om framtiden är att den är osäker, men det är framtidstro och inte osäkerhet som behöver manifesteras i dagens Landskrona, säger Gunlög Stenfelt (fp) och menar att detta inte minst behövs för stadens invånare.
– Detta är det enda förslag där man idag bygger för Landskronaborna, säger hon och Håkan Persson fyller i.
– 40 procent av den arbetsföra befolkningen i Landskrona arbetar idag på annan ort. Detta blir en satsning som får dessa att känna att man även satsar på dem.

Att huset placeras i anslutning till teatern medför samordningsvinster i form av restaurang, personallokaler och teknik som kan utnyttjas av bägge kulturinstitutionerna. Placering hoppas såväl tjänstemän som politiker även ska ha effekt på handeln och folklivet centrum.

Johan Celsings arkitektkontor har tidigare arbetat med känsliga miljöer där det gällt att integrera och operera in gammalt och nytt så det smälter samman. I förslaget har de valt samma tegel som i den befintliga byggnaden samt att skapa en entré från Östergatan. Den så kallade blackboxen ligger rygg i rygg med befintlig byggnad och vissa salonger är delvis nergrävda.
 – Vi vet att vi rör oss på arkeologisk känslig mark, säger Håkan Persson och nämner att det på platsen funnits ett kloster samt att man är nära Österport som var stadens tidigare entré.
– Dessutom är vi alldeles intill det gamla vallgravssystemet som fylldes igen när teatern en gång byggdes.

– Förslaget är det som bäst håller över tid. Fördelen är också att det förbinder byggnaderna så att det blir en sammanhållen kulturinstitution, säger planarkitekt Harald Klein.

Ett förslag bad man om, och nu har kommunfullmäktige fått det. Nu återstår och se om man är lika entusiastiska när pengarna ska på bordet, än finns nämligen inte de 43 miljonerna med in någon framtida budget.

Läs mer: Det gula kulturhuset segrade


Kulturhusets entré läggs ut mot Östergatan och kommer inte att inkräkta på lekplatsen som finns i närheten. Illustration: Celsing


I etapp 1 byggs restaurangdelen. Illustration: Celsing


Det färdiga huset sett från Teaterparken.
Illustration: Celsing

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser