Annons

Vardagsekonomi för unga

Nu har 18-25 åringar i Landskrona chansen att lära sig att bli ekonomismarta.  Vardagsekonomi med liten budget, konsumenträtt, boendefrågor och reklam står på schemat för arbetslösa ungdomar som bjuds in till en utbildningssatsning den 7 och 8 november i Landskrona.
– Vi vill erbjuda unga vuxna verktyg för att på sikt ta eget ansvar för sin ekonomi. Kursen ekonomismart är ett led i detta, säger Mattias Adolfsson, ordförande i individ- och familjenämnden (FP).

Projektet är ett samarbete mellan individ- och familjenämnden och förvaltningen samt Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen. Utbildningen löper över två heldagar och är kostnadsfri. Utvärderingarna av de utbildningar som hållits på andra platser i landet har varit positiv.
Vi tar avstamp i ungdomarnas vardag, det tror jag är en framgångsnyckel. Vi vill erbjuda ungdomarna kunskap så att de kan göra medvetna val och känner sig rustade, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Annons
 

Syftet med utbildningen är att ge råd och tips till deltagarna hur de kan få bättre koll på sina pengar, känna till sina rättigheter och hur reklammakare ska överlistas.
– Kursen ekonomismart är del av en satsning i staden att stödja dem som behöver. Senare i år planerar även en fördjupad dialog med stadens fastighetsägare för att tidigare komma i kontakt med familjer som har svårt att klara sina hyresinbetalningar, avslutar Mattias Adolfsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser