Annons

Rockader inom förvaltningar

Kommunstyrelsen beslutade igår att föreslå kommunfullmäktige besluta att stadsmiljöförvaltningen i sin helhet överförs från stadsbyggnads- till serviceförvaltningen som därmed byter namn till teknik- och serviceförvaltningen. Samtidigt görs även ett namnbyte av den politiska nämnden därmed framledes kommer att heta teknik- och servicenämnden.

Bakgrunden till rockaden är att renodla stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag till att fokusera på strategisk planering och att samla serviceuppdrag på en och samma förvaltning.
Moderaterna reserverade sig mot förslaget till organisationsförändring.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser