Annons

Minskat överskott 2012 för kommunen

Kommunstyrelsen antog på torsdagen efter votering med siffrorna 6-5 det förslag till kompletteringsbudget som presenterats av stadsledningskontoret.

Den reviderade budgeten för Landskrona stad för 2012 innebär att överskottet nu spås bli 1,5 miljon kronor i stället för prognostiserade 7,8 miljoner vilket presenterades vid kommunfullmäktiges möte i juni.

Annons
 

Det är framför allt en försämrad skatteprognos och ökade kostnader för försörjningsstöd som har påverkat budgeten negativt. Ett ökat finansnetto och ökade borgensavgifter samt aktieutdelning från kommunala bolag har däremot påverkat budgeten positivt.

Senareläggning av delar av investeringar får den ekonomiska effekten att kostnader för ökade hyror och övriga driftkostnader skjuts till 2013.

Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget till kompletteringsbudget. Sverigedemokraterna avstod från att delta i voteringen, därav röstsiffrorna 6-5.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser