Annons

Kommunen kan få ta 60-miljonerssmällen själv

Risken finns att kommunen får ta hela smällen själv av fördyrningen på 60 miljoner kronor av Venprojektet. Vid gårdagens möte i kommunstyrelsen gjorde sig politikerna redo för realiteten.

Den externa granskningen av det så kallade RTI-projektet, ”regional transportinfrastruktur” – för er som trots allt inte gillar förkortningar, som gjorts av revisorerna vid Grant Thornton har sedan en tid tillbaka lämnats till kommunstyrelsen.

Annons
 

Ur den 14-sidaga rapporten framgår det att RTI-projeketet är ett minst sagt komplicerat projekt som det inte varit lätt för revisorerna att ta sig igenom, där strukturen och tydligheten uppvisar brister. Att utpeka någon ansvarig för att projektet dragit iväg med 60 miljoner kronor låter sig inte heller göras alldeles enkelt, enligt revisorerna som dock menar att det tyngsta ansvaret åvilar den dåvarande Tekniska nämnden då denna haft ansvaret för genomförandet. Styrgruppen men även kommunstyrelsen och eventuellt fullmäktige borde ha krävt rapportering från projektet.

Vid gårdagens KS-möte beslutades att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kostnaderna för RTI-projektet så att dessa får uppgå till 270 mkr i stället för beräknade 210 mkr.
Kommunen gör sig också redo för att stå för smällen på 60 miljonerna då kravet att merkostnaderna till hälften ska komma från statsbidrag upphävdes. Detta sedan Trafikverket meddelat kommunen att projektet inte kan drivas vidare med förhandsbesked som krav, utan besked om bidrag kommer först efter slutredovisningen har inlämnats.

KS gav den nuvarande projektorganisationen förtroende att även fortsättningsvis driva och fullfölja RTI-projektet samtidigt som styrningen ska ses över.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser