Annons

Utredaren har fått betalt

I dag är det upplagt för diskussion i fullmäktige.
Minns ni utredningen som tidigt i våras tillsattes och som på några veckor skulle framkomma med en rapport kring situationen på Öster och Landskronahems framtida roll i att komma till rätta med bekymmerna som finns där?

I februari ställde oppositionsrådet Niklas Karlsson (S) en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) med frågor som rörde huruvida en utredning om boendesituationen på Öster var ”hemlig” eller inte och framtiden för kommunala bostadsbolaget Landskronahem.
– Hemlighetsmakeri, ansåg Niklas Karlsson.
– Trams, kontrade Torkild Strandberg.
Trätan kom sen också att handla om olika turer kring vad som var gjort och inte minst när detta skett. Klart stod att fastighetskonsulterna Fasticon AB och dess grundare Lennart Andersson den 7 februari fått i uppdrag att för 270 000 kronor utreda läget på Öster och i centrum.
För en normal årslön skulle konsulten vara klar redan den 23 mars och då ha föreslagit åtgärder och beskriva för- och nackdelarna med en genomförandeorganisation som baseras på Landskronahem alternativt en annan aktör.

Annons
 

Nu drygt sju månader senare undrar socialdemokraten Alinda Zimmander, vad det är som händer med rapporten?
I en interpellation som Torkild Strandberg kommer att besvara vid dagens fullmäktigemöte ställer hon frågor kring utredningen av Öster.
– Hur går har det gått?
– Vad har utredaren kommit fram till?
– När ska utredningen vara klar?
– När kommer övriga partier i Landskronas kommunfullmäktige att få information om utredningen och ta del av det som utredaren har kommit fram till?
– När är det tänkt att det som kommer fram i utredningen ska tas upp för politisk debatt och behandling?

När Landskrona Direkt för en tid sedan började fundera i samma banor som Alinda Zimmander, framkom vid en granskning att Fasticon redan har fakturerat kommunen med 367 307 kronor för jobbet.  Alltså borde väl rapporten redan ligga på bordet?
– Vi har haft en löpande dialog under arbetes gång, sa Torkild Strandberg när vi häromveckan konfronterade honom med uppgifterna.
– Utredningen kommer att färdigställas nu i höst och tillsammans med annat material. Det handlar om mer än en stadsdel. Öster är bara en del i det hela. Det handlar om socialtjänsten, vårt förhållningssätt mot fastighetsägare, svaga skolresultat, kriminalitet och utanförskap, etcetera, sa Torkild Strandberg och avslutade med ett löfte.
– Det kommer att komma ett oerhört konkret förslag i höst, absolut innan jul.

Frågan är om Alinda Zimmander får ut mer av kommunstyrelsens ordförande  från talarstolen idag?

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser