Annons

Oro för skolans framtid på Ven

Hur ser framtiden ut för Uranienborgskolan på Ven och kanske främst för de senare årskurserna 4-5?
I torsdags hade skolans rektor Kristina Siggelkow tillsammans verksamhetschefen för kommunens alla skolor Pia Gagner kallat föräldrarna på skolan till ett resonemang kring frågan samt för att berätta den nya skollagen och läroplanen.
– Jag förstår om det spridds en oro, bland föräldrarna. Det är inte så svårt att sätta sig in i den situationen, säger Kristina Siggelkow och bedyrar att det överhuvudtaget inte finns några planer åter något håll, att minska eller öka antalet årskurser på skolan.
Först vill vi föra ett klokt resonemang med de som bor och kanske rent av driver verksamhet på ön. Skolans och Vens framtid hänger tätt ihop, säger hon och förklarar att det är den nya skollagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet som föranlett att diskussionen förts upp.
– Vi måste ha behöriga lärare och från höstterminen 2012 ska betyg sättas på de äldsta eleverna. Frågan handlar om man ska knyta ihop skolan med någon på fastlandet. Vad händer om vi låter eleverna gå i stan eller rent av om vi utökar med årskurs 6 på Uranienborgskolan?
Den typen av frågor känner vi är angeläget att diskutera med föräldrarna och jag vill noga poängtera att inga beslut är fattade, utan vi vill helt enkelt ta detta i rätt ordning,
poängterar Kristina Siggelkow.

Föräldrar som hört av sig till Landskrona Direkt ser allvarligt på situationen och beskriver mötet i delvis andra ordalag.
– Vi fick höra att chanserna att driva skolan vidare efter lågstadiet inom den nu rådande lagförhållandena var små för att inte säga nästintill omöjliga. Vi var överens om att vi inte vill låta våra 10-åringar ligga och pendla till stan eller rent av till någon av byarna. Risken är att företagare då flyttar från ön, vilket kommer att utarma även förskola och lågstadiet. Till sist har vi då ingen skola alls kvar, säger en förälder som  på grund av ämnets ”laddade karaktär” vill vara anonym.

Annons
 

I helgen startade en Facebook-grupp upp under parollen ”Rädda Uranienborgskolan.”
Där bland annat öns handlare och flera andra Venprofiler redan hunnit ge sitt stöd åt skolan och att de äldre eleverna ska få stanna kvar på ön.

Vi tar med oss åsikterna och inte minst de kreativa lösningar som föräldrarmötet bidrog med till det möte vi ska ha på onsdag på förvaltningsnivå, säger Pia Gagner och redogör för de pedagoiska perspektivet och svårigheterna det medför med alla behöriga lärare som måste transporteras ut till ön om man ska fortsätta med mellanstadieelever.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser