Annons

Norra Borstahusen – så är det tänkt

Campingen flyttar norrut, golfbanans övningsbana och en maskinhall samt tolv stugor får ge vika. En ny stadsdel börjar så smått ta form i norra Borstahusen, åtminstone på pappret.
Som vi berättat i annan artikel klubbades igår planprogrammet för Norra Borstahusen igenom av stadsbyggnadsnämnden.
Ulkavallen får vara kvar med tre fullstora elvamannaplaner varav en blir en belyst konstgräsplan. Nya omklädningsrum blir det i anslutning till den skola, förskola och idrottshall som planeras mot Drottningen.

Inskränkningen i stugbyn har enligt byggnadsnämndens ordförande Börje Andersson inget med stugbyns nyligen avskedade VD Göran Nyström att göra.
Det var omoderna stugor som redan är rivna, säger han och  medger att han ändrat uppfattning om Ulkavallens betydelse för området.
– Massor av barn kommer att bo här och Ulkavallen tillför kvalité till området.

Annons
 

Tjänstemännen har tagit åt sig av synpunkter som kommit in under samrådet och området som sträcker från Helsingborgsvägen i öster till i norr Erikstorpsvägen består nu till nästan hälften (48%) av parkmark. En eftergift åt bland andra grodor och salamandrar.
Ett parkstråk anläggs från Säbybäcken och upp mot Erikstorpsvägen.
– Bäcken som idag i stora stycken går i kulvertar tas fram och friläggs, säger Börje Andersson och menar att detta blir ”en kvalitetshöjning även för kräldjuren”.

Den politiska striden har dock gällt och gäller fortfarande campingen.
All byggnation öster om Erikstorpsvägen har vi inget emot. Men att dagens 240 platser på campingen och de 60 reservplatserna som utnyttjas på andra sidan vägen ska bytas mot 183 längre norrut är vi emot, säger Roy Wernberg (S).

I det reviderade planprogrammet föreslås golfbanans övningsbana tas i anspråk för camping. Övningsbanan flyttas till det nya golfområdet mellan den befintliga banan och Helsingborgsvägen.
– Det kommer att bli kostnadsneutralt för golfklubben, säger förvaltningschef Per Fredrik von Platen som inte är orolig att kostnaderna ska skena iväg.
– Till en början kommer det att vara framtungt. Men all mark är kommunens och det kommer att vara rejäla plussiffror i slutändan när alla tomter är sålda. Och då räknar jag överhuvudtaget inte på några ökade skatteintäkter.

– Och då ska vi veta att när det blir något ledigt på Strandvägen eller andra ställen med havsutsikt i stan så är det 70-80 för att inte säga 90 procent av dess objekt som köps av personer som inte bor här i utgångsläget, inflikar Börje Andersson.

På det nu planerade området finns 1100 bostäder i 1,5 plan upp till 3,5 våningar höga.
Först ut att bebyggas är campingen där man räknar med att få plats med lite drygt 200 bostäder, då även inräknat området strax norr om campingen, där idag ett antal föreningsstugor samt lägergården får stryka på foten.
– Föreningarna kommer att erbjudas lokaler på andra platser och lägergården får en ny placering, säger Börje Andersson.

Det allmänna strandområdet har alltså nu utökats sen det ursprungliga förslaget, frågan är bara om det innebär att landskronaborna nu vill ligga och bada framför de nya flotta villorna.
Vi har beaktat byalagets (Borstahusens) synpunkter om att passgen annars skulle bli för trång, säger Per-Fredrik von Platen som samtidigt även beaktat Länsstyrelsens synpunkter om stradskydd.

Norra Borstahusen löser kanske inte alla Landskronas problem, men det hjälper till att balansera upp skattekraften, säger Börje Andersson och upprepar vad han tidigare sagt om befolkningsstrukturen i staden och att Landskrona måste få stopp på inflyttningen av socialbidragstagare och andra med ringa skattekraft.
I mitt Landskrona är alla välkomna, kontrar Roy Wernberg som även hyser en skepsis  mot  att de dyraste villorna närmst sundet inte kommer att bebos av höginkomsttagare som skattar i stan.
– Det blir säkert forskare från ESS, det projektet ska ju lösa hela Europas fastighetskris, och dessa kommer säkert att få skattelättnader som innebär att de får betala skatt i sina hemländer, säger han syrligt.

Att bebyggelsen och campingflytten skulle medföra några större inskränkningar i Landskronabornas rekreationsområde  var inget som vare sig politiker eller tjänstemän såg som några större bekymmer. ”Skogen” i Lill-Olas lämnas orörd liksom Badkolonin och DHR-stugan.
– Dessutom får vi tillsammans med intressenter i området titta på verksamheter som kan förlänga säsongen för såväl rekreation som turister. Här kanske ska finnas ett spa, säger Börje Andersson mycket tillfreds med förvaltningens nu godkända planprogram.

Det enda felet är att detta kommer 20 år för sent, avslutar han.


Den nya campingens tänkta placering. Klicka här för att få bilden i stort format.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser