Annons

Gång- och cykelbron invigs

Gång- och cykelbron över E6 som förbinder Asmundtorp och Landskrona är nu klar och kommer att invigas imorgon, fredagen den 21 oktober.

Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjade tidigt 2011 byggnationen av en gång- och cykelbro över E6 med anslutande gång- och cykelvägar. Målet med bron är att erbjuda en trygg och säker passage över E6 för fotgängare och cyklister samt ett alternativ till de korta bilresorna till gagn för både miljön i stort och hälsan för den enskilde.

Annons
 

Bron blev färdig för ett par veckor sedan och kommer att klockan 13.30 på fredagen  av kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Entreprenör har varit NCC Construction Sverige AB i Helsingborg. Gång- och
cykelbron som är utförd i stål har en fri vägbredd på 3 meter och utformad med ett mittstöd i E6:ans mittremsa.
 
Redan från klockan 12 bjuds det på korvgrillning och aktiviteter vid brofästet.

Programmet ser ut enligt följande:
Kl. 12.00. Dagen startar för inbjudna skolbarn som kommer att genomföra
cykelaktiviteter. Allmänheten är varmt välkommen att vara med under invigningen med bland annat en tipsrundan som håller på mellan kl. 12-13.00. Fina priser utlovas som går i cykeltemat.
Invigningstalare är Torkild Strandberg som håller ett kortare
tal och inviger bron kl 13.30.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser