Annons

Landskronahem vann i miljödomstolen Domen dock överklagad Miljödomstolen anser att det är Trianon och inte Landskronahem som ska stå för saneringskostnaderna på drygt 25 miljoner kronor på kvarteret Albano.

Landskronahem vann samtliga punkter i den rättegång i miljödomstolen som handlade om ersättning för saneringskostnaderna på drygt 25 miljoner kronor för Emonds gamla industritomt, där bland annat Kumlahuset låg.
– Det är klart att det är glädjande att vi vann på samtliga punkter, säger Landskronahems VD Helena Fremle.

I domen står bland annat:
”Mark- och miljödomstolen förpliktar Trianon att till Landskronahem utge tjugotvå miljoner niohundratolvtusen sexhundratrettiotre (22 912 633) kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen, dels på 14 000 000 från den 6 mars 2006 och dels på 8 912 633 kr från den 24 januari 2007, allt till dess betalning sker.”
Trianon ska även står för Landskronahems rättegångskostnader på 2 548 635,75 kronor

Annons
 

Motparten har dock valt att överklaga till högsta instans, miljööverdomstolen.
– Jag vill inte ta ut något i förskott. Sådana här frågor kan ta flera år att lösa, säger Helena Fremle.

Det var i samband med rivningen av industribyggnaden som man upptäckte ett oljeläckage. Det stora utsläppet kom från två oljecisterner som fanns på området, en byggd 1947 på 47 kubikmeter och en byggd 1949 på 80 kubik. De gamla cisternerna misstänktes ha läckt ut 200 kubikmeter eldningsolja på ett 7 000 kvadratmeter stort område. I maj 2005 påbörjades saneringen som visade sig bli än mer omfattande än man tänkt sig. Sammanlagt avlägsnades närmare 24 000 ton förorenade massor.

Vad gäller tomten som sådan så är den färdigsanerad. Tidigare flaggade HSB för att de ville bygga ett höghus på tomten men av detta blev det intet. Inte heller Landskronahem har några planer för att ta marken i anspråk.
– Inte som det ser ut nu. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden, avslutar Helena Fremle.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser