Annons

Ökat tempo för pedagogisk IT-satsning

Tempot för kompetensutveckling och datorer till förskolan och grundskolan ökar. Satsningen som Landskrona stad startade 2008 lägger nu i en högre växel.

I december i år har alla pedagoger i förskolan och grundskolan genomgått den statliga satsningen PIM (Praktisk IT och Mediekompetens). Under våren 2012 kommer skolledarna ha gått igenom denna. I mars 2012 startar gymnasiet och vuxenutbildningen.
– Att starta med kompetensutveckling är en klok början. Därmed ges pedagogerna förutsättningar att utveckla det IT-pedagogiska arbetet, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Annons
 

I stadens ursprungliga plan skulle samtliga lärare, som arbetar minst 50 procent, ha en egen dator 2013. Tempot har dock kunnat ökas. Nu nås detta mål redan 2012. Även eleverna får fler datorer. Målet i grundskolan har varit 1 dator per 5 elever. Innan satsningen låg datortätheten på 1 dator per 7-8 elever.
Under våren 2013 räknar vi med att kunna öka datortätheten för elever till 3-4 elever per dator. Med denna satsning på IT-pedagogiska verktyg kan det pedagogiska arbetet med eleverna utvecklas. Detta kommer även öka elevernas motivation i skolan, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser